Meslek Hastalığı Davası Bilirkişi Raporuna Beyan

Meslek Hastalığı Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

ADANA X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO                          : …….. ESAS

DAVALI                :

VEKİLİ                   :

DAVACI                :

VEKİLİ                   :

KONU                   : Bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

26.01.2020 tarihli bilirkişi raporunu kabul etme imkânımız bulunmamaktadır. Şöyle ki;

Yargıtay kararlarında da istikrarlı bir şekilde vurgulandığı üzere ”Kurumun rücu hakkının hukuksal temeli halefiyet değil kanundan  doğan basit rücu  hakkına dayanır. Bu nedenle kurum, sigortalı veya hak sahiplerine bağladığı gelirin ilk peşin değerinin kusur karşılığını isteyebilir. Gelir artışını talep edemez. Tazminat davasında alınan kusur ve hesap raporu, rücu davasında bağlayıcı değildir.” Bu sebeple rücu alacağı davasının reddini talep ederiz.

Öncelikli olarak daha öncede kusur oranına ilişkin yapmış olduğumuz bilirkişi raporuna itirazdaki itiraz nedenlerimiz aynen tekrar ediyoruz. Dava konusu alacakla ilgili müvekkil şirkete isnat edilebilecek herhangi bir kusur bulunmamaktadır. Davacı müvekkil şirkette 1989-1998 yılları arasında çalışmış olup yoğun toza direk olarak maruz kalmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı işi yapmaktadır.

Davacı müvekkil şirketten ayrıldıktan sonra tozlu ortama maruz kalacağı çeşitli işlerde çalışmaya devam etmiştir. Bu durumda diğer çalışma alanlarının meslek hastalığına sebep olacağı ihtimali göz önünde bulundurulmadan %90 kusurun müvekkil şirkete atfedilmesi ve hesaplamaların bu kusur oranı üzerinden yapılması hakkaniyete aykırı olacaktır

Müvekkil şirket, davacının çalışma süresi boyunca gerekli tüm önlemleri almış her 6 ayda bir sağlık kontrollerine gitmeyi zorunlu kılmıştır Davacının bu kontrolleri sırasında herhangi bir hastalığına da rastlanmamıştır. Müvekkilin tüm önlemleri almasına ve dikkat-özen yükümlülüğünü azami şekilde yerine getirmesine rağmen ortaya çıkan meslek hastalığında kendisine %90 kusur atfedilmesi kabul edilemez. Söz konusu olayda KAÇINILMAZLIK durumu söz konusudur.

Meslek hastalıklarında yükümlülük süresi; bir meslek hastalığı durumunda işçinin daha önce çalıştığı işyerinin, dolayısı ile işverenin sorumluluğuna işaret eden bir kavramdır. Her meslek hastalığı için yükümlülük süreleri Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nde belirtilmiştir. Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmışsa, sigortalının haklarından yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. SİLİKOTUBERKİLOZ için yükümlülük süresi 10 yıldır.

Davacıya tanı 2014 yılında konulmuştur. Ancak dava işten çıktıktan tam 16 yıl sonra açılmıştır. Yani yükümlülük süresi olan 10 yılı aşmıştır.

Tüm bu sebeplerden ötürü kusur oranını kabul etmediğimiz gibi belirlenen kusur oranında yapılmış bu hesaplamayı da kabul imkanımız yoktur.

DAVALI VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 31 Ağustos 2020 10:44

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.