Meslek Hastalığı Dava Dilekçesi

Meslek Hastalığı Dava Dilekçesi Örneği

İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                   :  .

VEKİLLERİ              :  Av.

DAVALI                    :

DAVA                       :  Meslek hastalığı sonucu ölüm sebebiyle uğranılan maddi ve manevi  zararların tazmini talebidir.

AÇIKLAMALAR     :

1) Müvekkile eşi olan, davalı kurumun Müessesesi maden ocağında yer altı maden işçisi olarak çalışmakta iken meslek hastalığı musap olmuş ve bu hastalık sonucu X tarihinde vefat etmiştir.

2)Miras bırakanın ölümüne sebep olan meslek hastalığının meydana gelmesinde ve giderek ölümü intaç etmesinde kendisine atfı kabil hiçbir kusur ve ihmal söz konusu değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almamış olmakla, meslek hastalığına yol açabilecek etkenleri ortadan kaldırmamakla, gerekli periyodik muayeneleri zamanında ve düzenli olarak yaptırmamakla  davalı tamamen kusurlu davranmış bulunmaktadır.Bu kusurlu fiiller sonucu meslek hastalığı meydana gelmiş, zamanla ilerleyen meslek hastalığı miras bırakanın ölümüne sebep olmuştur.

3) Davacı eşini kaybetmekle giderilmesi mümkün olmayacak derecede büyük elem ve acı duyarak manevi , hem de hayatta tek desteğinden yoksun kalarak geleceğe yönelik büyük maddi zararlara  maruz kalmıştır.Uğranılan bu maddi ve manevi zararların tazmini için Sayın Mahkemenizde dava açmak zorunluluğu hasıl olmuştur. O nedenle, müteveffanın eşi için manevi tazminatın tümüne ilişkin talep ve dava  hakkımız ile; maddi tazminattan fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik 1.000 – TL Maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER: B.K. ve ilgili mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER   :

X sicil sayılı işveren şahsi dosyası, bilirkişi incelemeleri, nüfus kayıtları, akciğer grafileri, hastane dosyası, ve tüm yasal deliller

SONUÇ                          : Açıkladığımız nedenlerle gerçekleşen zararlarımıza karşılık manevi tazminatın tümüne ilişkin talep ve dava  hakkımız ile; maddi tazminattan fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik 1.000 – TL Maddi tazminatın olay tarihinden itibaren hesap edilecek T.C. Merkez Bankası reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto faizi,  yargı giderleri ve vekillik ücretiyle beraber davalıdan tahsiline karar verilmesini dileriz.

Eki :    Vekaletname.                                                            

Saygılarımla

Son düzenleme tarihi 24 Ağustos 2020 13:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.