Men’i Müdahale, Ecrimisil ve Taşınmazın Teslimi Dava Dilekçesi

Şub 18, 2020 | Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

Men’i Müdahale, Ecrimisil ve Taşınmazın Teslimi Dava Dilekçesi

 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                 

DAVACI          :

VEKİLİ             :

DAVALI           :

 

KONU             : Men’i Müdahale, Ecrimisil ve Taşınmazın Teslimi Talebimizden İbarettir.

 

DAVA DEĞERİ :

 

 

AÇIKLAMALAR           :

1-) Müvekkilim X parsel sayılı taşınmazın malikidir. Davalı ise müvekkilin maliki olduğu taşınmazın yanında bulunan X parsel sayılı taşınmazın malikidir.

2-) Davalıya ait taşınmaz içerisinde bulunan yapının bir kısmının müvekkili ait taşınmaza tecavüzü söz konusudur. Bu husus davalı ile şifahi görüşmelerle uzlaşılmaya çalışılmış ise de söz konusu tecavüz davalı tarafından kabul edilmemiştir.

3-) Bunun üzerine müvekkil tüm masrafları kendisi karşılamak suretiyle lisanslı harita kadastro mühendislik bürosunda yetkili tekniker ve mühendislerine ölçüm yaptırmış, yaptıkları ölçümler sonucundaki aplikasyon krokisinde davalının dava konusu taşınmazında bulunan yapının müvekkilin taşınmazına ….. m2 tecavüzlü olduğu tespit edilmiştir.

4-) Davalının tecavüz ettiği miktar olan ….m2 alan hiçte azımsanmayacak büyüklüktedir. Davalı taraf çok uzun yıllardır müvekkilimin taşınmazını tam verimli olarak kullanmasına engel olmuş ayrıca tecavüz ettiği alanla ilgili olarak müvekkilime hiçbir ücret ödememiştir. Müvekkilim hem taşınmazı üzerinde istekleri doğrultusunda rahatça tasarruf edememekte hem de bu tecavüz dolayısıyla uğradığı zarar giderilmemektedir.

5-) Bu süreç içerisinde müvekkilim uğradığı zararları bir kenara bırakarak, tamamen iyi niyetiyle komşu olmaları sebebiyle de maddi ve manevi olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları üstlenmeye hazırken tüm bu süreci sulh yolu ile çözüme kavuşturmayı amaç edinmiştir. Ancak davalının silah çekerek tehdit etmesi karşısında uzlaşma sağlanamayacağını anlayan müvekkilim, mağduriyetinin giderilmesi amacıyla son çare olarak söz konusu iş bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur. 

DELİLLER         :

HUKUKİ SEBEPLER     : TMK. 683, 995 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile;

1-) X parsel sayılı taşınmaza davalının haksız işgalinin men’ine ve bu taşınmazın müvekkile teslimine,

2-) Yine haksız yere taşınmazı kullanmaya devam eden davalıdan, dava tarihinden geriye doğru 5 yıl süreyle kullanılmasının karşılığı olan ecri misil tazminatının; fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ……. TL’sının dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, 

3-) Avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine, karar verilmesini saygıyla vekâleten arz ve talep ederim.

       DAVACI VEKİLİ

EK:

1- Vekaletname sureti.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Men’i Müdahale, Ecrimisil ve Taşınmazın Teslimi Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.