Men’i Müdahale, Ecrimisil ve Taşınmazın Teslimi Dava Dilekçesi

Men’i Müdahale, Ecrimisil ve Taşınmazın Teslimi Dava Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI          :

VEKİLİ             :

DAVALI           :

KONU             : Men’i Müdahale, Ecrimisil ve Taşınmazın Teslimi Talebimizden İbarettir.

DAVA DEĞERİ :

AÇIKLAMALAR           :

1-) Müvekkilim X parsel sayılı taşınmazın malikidir. Davalı ise müvekkilin maliki olduğu taşınmazın yanında bulunan X parsel sayılı taşınmazın malikidir.

2-) Davalıya ait taşınmaz içerisinde bulunan yapının bir kısmının müvekkili ait taşınmaza tecavüzü söz konusudur. Bu husus davalı ile şifahi görüşmelerle uzlaşılmaya çalışılmış ise de söz konusu tecavüz davalı tarafından kabul edilmemiştir.

3-) Bunun üzerine müvekkil tüm masrafları kendisi karşılamak suretiyle lisanslı harita kadastro mühendislik bürosunda yetkili tekniker ve mühendislerine ölçüm yaptırmış, yaptıkları ölçümler sonucundaki aplikasyon krokisinde davalının dava konusu taşınmazında bulunan yapının müvekkilin taşınmazına ….. m2 tecavüzlü olduğu tespit edilmiştir.

4-) Davalının tecavüz ettiği miktar olan ….m2 alan hiçte azımsanmayacak büyüklüktedir. Davalı taraf çok uzun yıllardır müvekkilimin taşınmazını tam verimli olarak kullanmasına engel olmuş ayrıca tecavüz ettiği alanla ilgili olarak müvekkilime hiçbir ücret ödememiştir. Müvekkilim hem taşınmazı üzerinde istekleri doğrultusunda rahatça tasarruf edememekte hem de bu tecavüz dolayısıyla uğradığı zarar giderilmemektedir.

5-) Bu süreç içerisinde müvekkilim uğradığı zararları bir kenara bırakarak, tamamen iyi niyetiyle komşu olmaları sebebiyle de maddi ve manevi olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları üstlenmeye hazırken tüm bu süreci sulh yolu ile çözüme kavuşturmayı amaç edinmiştir. Ancak davalının silah çekerek tehdit etmesi karşısında uzlaşma sağlanamayacağını anlayan müvekkilim, mağduriyetinin giderilmesi amacıyla son çare olarak söz konusu iş bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER         :

HUKUKİ SEBEPLER     : TMK. 683, 995 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile;

1-) X parsel sayılı taşınmaza davalının haksız işgalinin men’ine ve bu taşınmazın müvekkile teslimine,

2-) Yine haksız yere taşınmazı kullanmaya devam eden davalıdan, dava tarihinden geriye doğru 5 yıl süreyle kullanılmasının karşılığı olan ecri misil tazminatının; fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ……. TL’sının dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline,

3-) Avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine, karar verilmesini saygıyla vekâleten arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

EK:

1- Vekaletname sureti.

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 16:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.