Men’i müdahale davası sonucunda verilen hüküm mülkiyet hakkının geçerli olarak oluştuğunun belgesidir- Yargıtay Kararı

Nis 26, 2020 | Aile Konutu-Ortak Konutun Belirlenmesi

Men’i müdahale davası sonucunda verilen hüküm mülkiyet hakkının geçerli olarak oluştuğunun belgesidir

Dava konusu taşınmazın, davacı ve eşi davalı Hasan’ın aile konutu olduğu tartışmasızdır. Konut üzerinde hak sahibi olan koca bu taşınmazını 07.04.2006 tarihinde diğer davalı Musa’ya satış suretiyle devretmiştir.

Davacı, taşınmazın kendisinin rızası alınmadan devredildiğini ileri sürerek devre ilişkin tasarrufun iptalini istemiştir. Taşınmazı devralan davalılardan Musa, bu yeri kendisine devreden davacının eşi Hasan’a karşı 21.08.2006 tarihinde kayıttan kaynaklanan mülkiyet hakkına dayanarak “men’müdahale ve ecrimisil” davası, devreden Hasanda devralana karşı “hile” sebebiyle tapu iptali ve tescil davası açmış, Hasan’ın açtığı davanın reddine, devralan davalı

Musa’nın açtığı davanın kabulüne, davalının müdahalesinin men’i ile ecrimisile karar verilmiş, bu karar Yargıtay denetiminden geçerek 12.03.2009 tarihinde kesinleşmiştir.

Temyize konu dava ise bundan sonra 20.05.2009 tarihinde açılmıştır. Davacının taşınmazda oturması, “evlilik ilişkisine” dayanmakta ve kocasına tebaendir. Diğer bir deyişle kocası ile davacı arasında konutun kullanımı bakımından dolaylı ve dolaysız zilyetlik ilişkisi (TMK.md. 975) mevcuttur.

Davacının zilyetliği kocası nedeniyledir. Yukarıda belirtilen davacının eşi ile devralan diğer davalı arasında görülen men’i müdale davası sonucunda verilen hüküm, davalı Musa’nın taşınmazdaki mülkiyet hakkının geçerli olarak oluştuğunun, davacı ile evli olan davalı Hasan’ın taşınmazı kullanmalarının geçerli bir hukuki sebebe dayanmadığının, diğer bir ifade ile davalı Hasan’ın taşınmazı haksız olarak elinde bulundurduğunu kabul için kesin delil mahiyetindedir.

Davacının, sözü edilen bu ilamın “tarafı” olmaması, davacı kocasına tebaen bu taşınmazda oturduğuna göre, ilamın bu vasfını ortadan kaldırmaz. Hal böyle olunca kullanımı haklı bir nedene dayanmayan taşınmaz “aile konutu” olsa bile, Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesi gereğince rızası gereken eşe, artık devre ilişkin tasarrufun
iptalini isteme hakkı vermez.

Böyle bir durumda davacının “rızam yok tasarrufu iptal edin” şeklindeki iddiası, Türk Medeni Kanununun 2. maddesindeki dürüstlük ilkesine aykırıdır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanımını ise hukuk korumaz.

Aksinin kabulü mülkiyet hakkı esas alınarak verilmiş bulunan ve kesin hüküm halini almış olan men’i müdahale kararını sonuçsuz bırakır. Öyleyse davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 26.01.2012, E. 2010/15839, K. 2012/1468)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.