Memurdan Savunma İsteme Yazısı Örneği

Memurdan Savunma İsteme Yazısı Örneği


SAVUNMA İSTEM YAZISI

Personelin Kimliği : 


Disiplinsizlik Teşkil Eden Olay : X tarihinde X saatleri arasında Türkiye’de ikamet eden 4 Suriye uyruklu vatandaş X’ye gelmiştir. İlgili şahıslar erteleme işlemlerini gerçekleştirmek istediklerini beyan etmişlerdir. Bu beyana rağmen X tarafından işlemin yapılmayacağı ifade edilmiştir. X Şahısların Suriye’de askerlik yaptıklarına dair belgelerinin yanlarında olmadığını gerekçe göstermiştir. Ancak şahısların dosyalarında ilgili belgelerin orjinallerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Şube başkanlığına vekalet eden şahsımca kendisi 3 kez uyarılarak bunun hukuka uygun bir devlet işi olduğu ve görülmesi gerektiği tenkit edilmiştir. Buna rağmen X bu işlemi yapmayacağını, kendisi hakkında gerekli disiplin işlemlerinin istenirse uygulanabileceğini vatandaşların önünde dile getirmiştir.

Deliller:
Savunma Süresi
Uygulanması İstenen Kanun Maddesi
Hazine Zararı
Tutanak, Tanık ifadesi.Nöbet çizelgesi vb
Tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü.
Disiplin Kanunu’nun ……….. maddesi.


Hak ve Yetkiler : Uygun görüldüğü takdirde savunma süreniz on günü geçmeyecek şekilde ek süre verilerek uzatılabilir. Disiplin amirince verilen disiplin ceza kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.(BU HAKLARIN TEBLİĞ EDİLMESİ ÖNEMLİDİR. İLERİDE HUKUKİ PROBLEMLER YAŞANMAMASI İÇİN BU TEBLİĞLER MUTLAKA YAPILMALIDIR.)


Savunma Yapmamanın Sonucu : Süresi içerisinde savunma yapmadığınız takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacaksınız.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.