Mekan Kiralama Sözleşmesi Örneği

Kas 7, 2019 | Kira Hukuku Avukatlığı

MEKAN KİRA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta kiracı ….. ile diğer tarafta kiralayan ….. arasında akdedilmiştir.

2- Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme konusu, Yapımcılığı’nın Kiracı’nın yaptığı ….. isimli sinema filminde kullanılmak üzere ….. adresindeki mekanın, Sözleşme’de kararlaştırılan kira bedeli ödenerek, filmin çekimleri devam ettiği sürece çekim mekanı olarak kullanılmak üzere ….. başlangıç tarihinde ….. bitim tarihine kadar Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca kiralanmasıdır.

3- Sözleşmenin Esasları

Kiralayan, ….. isimli sinema filmi çekimleri için, yukarıda adresi belirtilen mekanın tamamını, Sözleşme süresince Kiracı’nın kullanmasına tahsis etmeyi ve istenen her zamanda, Kiracı’nın talepleri doğrultusunda, kullanılabilir halde bulundurmayı kabul ve taahhüt eder.

Kiralayan işbu Sözleşme devam ettiği sürece, kullanıma tahsis ettiği mekanı aynı şekilde kullanılmak üzere başkalarına kiralamayacağını veya tahsis etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Kiracı adresi yazılı mekan için Kiralayana, tarafların karşılıklı anlaşması neticesinde, film son jeneriğinde Kiralayana ait olan ….. firma logosunun görünmesini sağlayacaktır.

Kiralayan ayrıca her ne surette olursa olsun başkaca bir ücret talebinde bulunmayacaktır.

Kiralayan, sözleşme konusu mekanın sinema filminin çekimlerinin tamamlanması ve yayına hazır hale gelmesine kadar kullanıma hazır bulunduracaktır. Kiracı, senaryo kapsamında yapılacak çalışma programına göre mekana istediği zaman ve saatte girme hakkına sahiptir.

Kiracı, mekanda, duvarların boyanması, eşyaların yer değiştirmesi, gereğinde ilave eşyalar konulması veya çıkarılması gibi çekim için gerekli değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Ancak bu madde kapsamında yapılacak değişikliklerin mekanda kalıcı bir hasar meydana getirmemesini sağlamak da Kiracı’nın yükümlüğüdür.

Kiracı, çekimlerin tamamlanması ile Kiralayan’ın talep etmesi halinde yapılan tüm değişiklikler tekrar eski haline getirmeyi taahhüt eder.

4- Sözleşmenin Feshi

Kiracı, gerek gördüğü durumda her zaman, … gün önceden ihbarda bulunmak şartıyla, sözleşme süresi dolmadan, sözleşmeyi tek taraflı olarak, herhangi bir tazminat ödemeksizin fesih etme hakkına sahiptir.

5- Sözleşmenin Süresi

Sözleşme .. / .. / …. tarihinde yürürlüğe girip, .. / .. / …. tarihinde çekimler tamamlanınca sona erer. Çekim tarihinin öngörülenden uzun sürmesi durumunda işbu sözleşme, çekimlerin tamamlanmasına kadar otomatik olarak uzatılmış kabul edilecektir.

6-Tebligat Adresleri

Taraflar adres değişikliğini karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleşmede yazılı olan adres, bilinen en son adres olarak kabul edilerek tebligatlar bu adrese çıkarılır.

7- Yetki

Bu Sözleşme’den doğan ihtilafları da ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kiracı                                                                                                                                                    Kiralayan

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.