Bir Sayfa Seçin

Mehir Senedi Dava Dilekçesi Örneği

CEYHAN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

                                                                                  

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                                 :

 

DAVALI                               :

 

DAVA DEĞERİ                   :1000 TL(Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

KONU                                    :Ziynet alacağımızın  tarafımıza iadesi, olmadığı     takdirde   bedelinin tazminine yönelik istemimizdir.

AÇIKLAMALAR                :

1-)Müvekkilemiz ile davalı taraf, 17.08.2007 yılından bu yana evli olup,  evliliklerinden ………isimli  4 adet müşterek çocukları bulunmaktadır. Aile nüfus kaydı, dilekçemiz ekinde (ek-1) sunulmuştur.

2-)Düğün öncesi 23.05.2007 tarihli imam nikahı sırasında müvekkilime,  201 gr.  altın miktarı yazılı mehir senedi, orada bulunan  şahitlere imzalatılıp verilmiştir.(ek-2)

3-)Mehir senedi yazılı delil başlangıcıdır. Senede karşı senetle ispat kuralı gereğince, davalının davaya konu mehir senedinde yazılı ziynet eşyasına  ilişkin taahhüdü yerine getirdiklerini yazılı delille kanıtlaması gerekir. Bu konuda tanıklık yapmak üzere şahitlerimiz hazırdır.

Ayrıca davamızı destekler nitelikteki emsal Yargıtay Kararını ekte sunuyoruz. (ek-3)

4-)Aynı zamanda müvekkil ile davalı taraf evlilik birliğinin temelinden sarsılması dolayısıyla boşanma davası açılmıştır.

Davalı, altınları evlilik birliği devam ederken borçları kapatmakta kullanmış müvekkilime herhangi bir ziynet ya da karşılığında para vermemiştir.

Müvekkilimiz davalı eşten düğünde takılan ve kendisine ait olan ziynetlerinin tarafına iadesini istemişse de bu konuda herhangi bir yanıt alamamıştır. Bilindiği gibi Yargıtay’ın da bu yöndeki yerleşik içtihatlarına göre “evlenme sebebiyle kadına takılan para ve ziynetler kim tarafından takılmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır” (6.HD. 12.04.2012 T. 2012/1563 E. 2012/5832 K. )

5-)Müvekkilime takılan takılar yaklaşık 201 gr değerindedir fakat o döneme ait elimizde (düğün Elsazı Köyünde olduğundan)video kaydı bulunmamakta çekilen fotoğraflar da davalının kendisindedir. Müvekkilim, apar topar evden ayrılması dolayısıyla düğüne ait fotoğrafları alamamıştır.Takılan takılara ait şahitlerimiz tanıklık yapacaklardır.  

6-)Müvekkilime  düğün esnasında  10 adet bilezik(22 ayar, 20 gr.)altın  takılmıştır .

7-)Düğünde takılan ziynet eşyalarının müvekkilimize ait olması noktasından hareketle dava konusu olan takı ve ziynetlerin davalı tarafından müvekkilimize iadesi, olmadığı takdirde bedelinin tazmini için mahkemenize başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 4721 S. K. m. 220, 222.

HUKUKİ DELİLLER         :

 

1-) Müvekkilimiz ile davalının evliliğini gösterir nüfus kayıtları.

2-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

3-) Mehir senedi

4-) Bilirkişi, yemin ve her türlü yasal delil.

TANIKLARIMIZ                 :

1-)

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimize ait olan  ziynet eşyasının tarafımıza iadesi ve teslimine, olmadığı takdirde bedelinin ödenmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.19.10.2018

EK:

1-) Müvekkilimiz ile davalının evliliğini gösterir nüfus kayıtları.

2-)Mehir Senedi

3-)Emsal Yargıtay Kararı

4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

       

                                                                                                   Davacı Vekili

                                                                                       Av. 

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Merkezli Avukatlık ve Hukuk Ofisi

0 0 oy
Makale Puanı
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız