Kategoriler: DİLEKÇELER

MEHİL VESİKASININ SUNULMASI İLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI

YARGITAY HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’ NA
GÖNDERİLMEK ÜZERE
ADANA 3. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

DOSYA NO :…..

TEMYİZ EDEN
DAVALI :………

VEKİLİ :……….

DAVACI :………

KONU    :MEHİL VESİKASININ SUNULMASI İLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI KARARI VERİLMESİ HAKKINDA

AÇIKLAMALAR

1-Adana 3. İş Mahkemesi’ nin ……………………. Karar sayılı ilamına dayanarak Adana 3. İcra Müdürlüğü nün ………………. Esas sayılı dosyasından davalı müvekkil hakkında icra takibi başlatılmıştır.

2-İşbu icra takibi nedeniyle ilgili icra müdürlüğüne tarafımızdan teminat mektubu verilmiş, karşılığında MEHİL VESİKASI alınmıştır.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığım sebeplerle ekte sunulan mehil vesikasına istinaden, temyiz incelemesinin sonuna kadar icranın geri bırakılması kararı verilmesini arz ve talep ederiz.13.05.2017

Davalı Vekili
Av. ……………………..

EK: MEHİL VESİKASI

Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 12:17

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.