Mehil Vesikası ile İcranın Geri Bırakılması Talebi

Mehil vesikası talebi nasıl oluşturulur? Mehil vesikası talebine dair örnek dilekçeleri aşağıda sizlerle paylaştık. Mehil vesikası icra hukukunda ihtiyaç duyulan bir kurumdur. Av. Saim İNCEKAŞ tarafından bu yazıda paylaşılan mehil vesikası talepleri sizlere yol gösterecektir.

Mehil Vesikası Talebi

YARGITAY HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’ NA
GÖNDERİLMEK ÜZERE
ADANA … İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

DOSYA NO :.

TEMYİZ EDEN
DAVALI :

DAVACI :

KONU :MEHİL VESİKASININ SUNULMASI İLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI
KARARI VERİLMESİ HAKKINDA

                                                                                       AÇIKLAMALAR

1-……..İş Mahkemesi’ nin………. Karar sayılı ilamına dayanarak …………….. İcra Müdürlüğü nün ………………. Esas sayılı dosyasından davalı müvekkil hakkında icra takibi başlatılmıştır.

2-İşbu icra takibi nedeniyle ilgili icra müdürlüğüne tarafımızdan teminat mektubu verilmiş, karşılığında MEHİL VESİKASI alınmıştır.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığım sebeplerle ekte sunulan mehil vesikasına istinaden, temyiz incelemesinin sonuna kadar icranın geri bırakılması kararı verilmesini arz ve talep ederiz.
Davalı Vekili
…………….
EK: MEHİL VESİKASI

Mehil Vesikası Talebi

ADANA … İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                   :

TALEPTE BULUNAN

BORÇLU:

VEKİLİ:

ALACAKLI:

VEKİLİ:

KONU                            : Tarafımıza tehir-i icra kararı getirilene kadar mehil verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Müdürlüğünüzün ilgi sayılı dosyasında takibe konu karar hakkında tarafımızca tehir-i icra istemli olarak istinaf yoluna başvurulmuş olup istinaf kanun yoluna başvurma harcı, karar harcı ve istinaf avansı yatırıldığına dair makbuzlar ekte Müdürlüğünüz’e sunulmuştur.

Müvekkilimiz tarafından dosya borcunun tamamı teminat olarak ilgi sayılı dosyaya yatırılmış olup tarafımıza tehir-i icra kararı getirilene kadar mehil verilmesini talep ederiz.

Son düzenleme tarihi 20 Eylül 2020 16:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.