Mehil Vesikası ile İcranın Geri Bırakılması Talebi

Mehil Vesikası ile İcranın Geri Bırakılması Talebi

                                                                   YARGITAY HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’ NA
                                                                                  GÖNDERİLMEK ÜZERE
                                                                     ……….. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

DOSYA NO :.

TEMYİZ EDEN
DAVALI :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DAVACI :xxxxxxxxxxxxxxxxxx

KONU :MEHİL VESİKASININ SUNULMASI İLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI
KARARI VERİLMESİ HAKKINDA

                                                                                         AÇIKLAMALAR

1-……..İş Mahkemesi’ nin………. Karar sayılı ilamına dayanarak …………….. İcra Müdürlüğü nün ………………. Esas sayılı dosyasından davalı müvekkil hakkında icra takibi başlatılmıştır.

2-İşbu icra takibi nedeniyle ilgili icra müdürlüğüne tarafımızdan teminat mektubu verilmiş, karşılığında MEHİL VESİKASI alınmıştır.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığım sebeplerle ekte sunulan mehil vesikasına istinaden, temyiz incelemesinin sonuna kadar icranın geri bırakılması kararı verilmesini arz ve talep ederiz.
Davalı Vekili
…………….
EK: MEHİL VESİKASI

bir yorum bırakın