Medeni Usul Hukuku

Medeni Usul Hukuku

Medeni usul hukuku, yargılama hukuku içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Amacı, sübjektif hakların gerçekleşmesini sağlamak ve hukuki barışın korunmasıdır. Ayrıca medeni usul hukukunda maddi gerçeğin tespit edilmesi amaçlanır.

Medeni usul hukuku, şekli bir hukuk dalıdır (sıkı şekil kurallarına bağlı). Şekil kuralları, tarafların belli işlem­leri belli şekilde ve belli süreler içinde yapmasını gerektirir.

Medeni usul hukukunun ödevi, özel hukuka ilişkin uyuşmazlıkların, yargı organları önünde çözümü için yar­gılama kurallarının düzenlenmesidir. Özel hukuka tabidir.

HMK’TA DÜZENLENMEYEN KONULAR

  • Tebligat (Tebligat Kanununda düzenlenmiştir.)
  • Harçlar
  • Usuli Müktesep Hak (Yargıtay İçtihatlarından doğmuştur)
  • Aleyhe Bozma ve aleyhe hüküm verme yasağı 
  • Değişiklik Davası
  • İhtiyati Haciz (İİK’da düzenlenmiştir)
  • İstinabe (HUMK’un 364. maddesinde özel olarak yer almıştır)
  • Tanıma ve Tenfiz (MÖHUK’ta düzenlenmiştir)
  • Mütelahik dava

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.