Maske cezasına itiraz dilekçesi

Kas 27, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

ADANA SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN:

TALEP KONUSU: … Valiliği il emniyet müdürlüğünün … TL meblağlı  idari para cezası tutanağının iptali talebidir.

TEBLİĞ TARİHİ                :

İTİRAZLARIM                   :

Tarafıma … tarihinde “Maske Kullanım Kurallarına Aykırı Hareket Etmek” fiilinden dolayı ekte sunduğumuz idari para cezası tutanağı düzenlenmiştir. Tarafıma 1593 sayılı Umumi Hıfzisıhha kanunun 282. Maddesine göre … idari para cezası kesilmiştir.

Tarafıma maske takmama fiilinden kesilen idari para cezası anayasanın 17. Maddesinde vücut bulan “kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı hakkı”nı açıkça ihlal etmektedir. Mevcut durumda Türkiye’de resmi olarak ilan edilen herhangi bir olağanüstü hal durumu yoktur. Dolayısıyla olağan hal dönemindeyiz.

Anayasanın “Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” başlıklı MADDE 13-“(Değişik: 3/10/2001-4709/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” Hükmü amirdir.

Normlar hiyerarşisinde anayasa en üst hukuk normu olduğuna göre tarafıma kesilen idari para cezasının kanuni hiçbir dayanağı yoktur. Getirilen maskesiz sokağa çıkma yasağı genelgesi, kendisine dayanak olarak gösterilen kanunlara uygun değildir. Bundan öte, genelgeler, kanunların açıklanması için değil, kendinden bir önceki hukuki düzenleme olan yönetmeliklerin uygulanmasını açıklamak ve kolaylaştırmak için getirilen en alt basamak çalışmalarıdır. Getirilen yasak genelgesi, bu yönü itibariyle de hukuka uygun değildir.

Maske takmama fiilinin cezai yaptırıma bağlanması için olağanüstü hâl ilân edilmesi ve sınırlamaların da olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılması gerekmektedir. Böyle bir uygulama yapıldığında dahi tarafıma kesilen idari para cezasını hukuki bir sebebi olamaz.

Ayrıca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 294. Maddesinde  “Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.”  Hükmü açıktır.

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği bir vatandaşa kesilen İdari para cezasını ‘İdari yaptırım kararının 1593 sayılı kanunun 294/2 maddesi uyarınca mahalli mülki amir tarafından verilmesi gerektiği, bu itibarla idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğundan’ bahisle iptal etmiştir.

Ayrıca olay günü valilik binasına maskeli şekilde giriş yaptım. Valilik binasında bir görevli ile bir durum için görüşme gerçekleştirdim. Görevli telefonuyla konuşurken masa üstünde bulunan kolonyayı elime ve yüzüme sürmek için aldıktan sonra maskemi çenemin altına indirdim. Tam o esnada vali yardımcısının koruması gelip benden kimlik bilgilerimi istedi. Kimlik bilgilerimi verdikten sonra oradaki görevlilerden tarafıma maskesiz olduğum için ceza kesileceğini öğrendim. Ben kesinlikle kasten bu kabahati işlemedim. Tek amacım dışardan geldiğim için elime bulaşması muhtemel olan virüslerden korunmaktı.

Ben KPSS ye çalışan bir sağlık çalışan adayıyım. Bu cezayı ödeyecek durumum yoktur.

Bu nedenle iş bu idari para cezasının iptali gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ettiğimiz sebeplerle haksız ve hukuki dayanaktan yoksun idari para cezasının iptalini saygılarımla arz ve talep ederim.

Talep Eden

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.