Market İşletmesi Maaş Haczi Müzekkere Örneği

Market İşletmesi Maaş Haczi Müzekkere Örneği

T.C.

ADANA

3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

Alacaklı vekili Geldi.

Dosyamız borçlusunun almakta olduğu maaşının asgari ¼ oranında yasal kesintisinin yapılması ile sair hak ve alacakları üzerine haciz konulması, kesintisi yapılan ve haczedilen paraların müdürlüğümüze gönderilmesi için müzekkere yazılmasını talep ederim”dedi.

Alacaklı Vekili

                                                                                                                 

Karar; Talep yerinde görülmekle, talep gibi işlem yapılmasına karar verilmiştir.

İcra Müd.Yrd.

T.C.

ADANA

3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

X HİPER MARKETLER ZİNCİRİ A.Ş.

ADANA

ALACAKLI               :

VEKİLİ                      :

BORÇLU                   :

BORÇ MİKTARI      :

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı borçlunun iş bu borcu nedeni ile İcra ve İflas Kanunu’nun 83. maddesi gereğince almakta olduğu maaşının ¼’ü ile borçluya ödenecek her türlü tazminat, yardım ve ikramiyelerin, asgari geçim indirimi gibi ödemelerin ve sair tüm hak ve alacaklarının borç bitinceye kadar haczine karar verilmiştir.

Verilen bu karar gereğince;

  • Borçlunun maaşının İcra ve İflas Kanunu’nun 355. maddesi gereğince ¼’ünün ve borçluya ödenecek her türlü tazminat,yardım ve ikramiyelerin, asgari geçim indirimi gibi ödemelerin ve sair tüm hak ve alacaklarının haczine, haczin tatbik edildiğinin, borçlunun maaş veya ücret miktarının 7 gün içerisinde bildirilmesi, borçlunun maaşında başkaca haciz varsa, bu hacizlerin tüm takyidatları ile miktarlarının, bu dosyamız için ne zaman sıra geleceğinin yine aynı süre içerisinde bildirilmesi, yapılan kesintilerin kesintiyi takip eden 7 gün içerisinde müdürlüğümüze intikalinin sağlanması,

  • Adı geçenin maaş ve ücretinde değişiklik olması halinde ya da başka bir yere atanması veya görevine son verilmesi halinde bu durumun da derhal müdürlüğümüze bildirilmesi,

  • Yukarıda belirtilen hususlara riayet edilmediği takdirde İ.İ.K.’nun 356. maddesi gereğince ayrıca mahkemeden hüküm alınmadan ilgili birim amirinin maaş veya sair mallarından kesmedikleri miktar kadar tahsili yoluna gidileceği ve İ.İ.K.’nun 357. maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığı’nca doğrudan ceza takibatının yapılacağının bilinmesi, yazımız doğrultusunda işlem yapılması ile 7 gün içerisinde cevap verilmesi hususları rica olunur.

İcra Müd. Yrd.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.