Marka Hakkına Tecavüz Savcılığa Şikayet Dilekçesi

May 29, 2020 | Savcılık-Soruşturma

Marka Hakkına Tecavüz Savcılığa Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

MÜŞTEKİ          :

VEKİLİ                 :

ŞÜPHELİ           :

 –

SUÇ                      : 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 30. Maddesi, TCK ilgili maddeleri

SUÇ TARİHİ     :

KONU                  : Müvekkil adına tescilli markanın izinsiz, haksız ve hukuka aykırı şekilde kullanılmasından kaynaklı şüphelinin cezalandırılması talepli şikayet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilimiz, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen …. Hizmet Marka Numaralı Marka Tescil Belgesine istinaden; … isimli markanın …… tarihinden itibaren kesintisiz on yıl süre ile sahibidir. (Ek:Marka Tescil Belgesi)
 2. ….. tarihinden itibaren ………………… adresinde faaliyet göstermeye başlayan ……………… ‘ye ait işletmenin ismi “……mm” (Ek:Marka Tecavüzün İlişkin Görüntüler)
 3. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 29.maddesinde marka hakkına tecavüz sayılan haller:

“-Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak ve markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek…” ve devamı şeklinde düzenlenmiştir. İlgili mevzuat uyarınca; şüpheli şirket yetkilisi tarafından kullanılmaya başlanan “……mm” işletme isminin, müvekkilin sahibi olduğu marka hakkına tecavüz teşkil ettiği açıkça ortadadır.  

 1. X Noterliği …………. Yevmiye Numaralı ……………. tarihli ihtarname ile müvekkilimize ait tescilli “………” markasının şüpheli şirket yetkilisi tarafından kullanılmasının 3 gün içinde sonlandırılması aksi halde markanın haksız ve izinsiz kullanımına ilişkin marka hakkına tecavüz hükümleri ve haksız rekabet hükümleri uyarınca dava, talep ve tazminat haklarımızın saklı olduğu ihtar edilmiştir. Ancak gönderdiğimiz ihtarnameye rağmen işletme ismini değiştirmemiş, üstelik X başvuru numarası ile “…………..” marka adı için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapmışlardır. Bu başvuruya numaralı itirazımız bulunmaktadır ve henüz değerlendirme aşamasındadır. (Ek:”………….” Marka Başvurusu) (Ek: :”X” Marka Başvurusuna İtirazımız) (Ek: X Noterliği  ……… Yevmiye Numaralı …………… tarihli İhtarname Tebliğ Şerhi)
 2. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 30.maddesinde mark hakkında tecavüze ilişkin cezai hükümler sayılmıştır. Buna göre “Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulundran nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” Hükmü uyarınca müvekkilin tescilli markasına tecavüz oluşturacak derecede benzer bir işletme ismi ile hizmet vermektedir. İşbu mevzuat uyarınca şüpheli şirket yetkilisinin cezalandırılmasını talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER    : 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 30. Maddesi, TCK ilgili maddeleri

HUKUKİ DELİLLER     :

 1. Marka Tescil Belgesi (Ektedir.)
 2. Marka Tecavüzün İlişkin Görüntüler(Ektedir.)
 3. “………” Marka Başvurusu (Ektedir.)
 4. “………….” Marka Başvurusuna İtirazımız (Ektedir.)
 5. X Noterliği ……….. Yevmiye Numaralı …………. tarihli İhtarname (Ektedir.)
 6. Keşif, Bilirkişi, Yasal Her Türlü Delil

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda belirtilen ve Savcılığınız tarafından re’sen araştırılacak gerekçelerle;

X Şirket yetkilisi X’in cezalandırılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

MÜŞTEKİ VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.