Marka Hakkına Tecavüz Nedeni ile İhtarname Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN                      :

VEKİLİ                                : Av. 

İHTAR EDİLEN                  :

                                                                                              

KONU                                   : Türk Patent Enstitüsü nezdinde ………. tarihinde tescillenmiş olan müvekkil firmama ait 2015/101404 başvuru numaralı …….. ibareli markanın, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince ihtar edilen tarafından kullanımımın sona erdirilmesini havi ihtarnamedir.                         

AÇIKLAMALAR                :  

Müvekkil şirket Konya Org. San. Bölgesinde …………  üretmekte olup Türkiye geneli bayilik ağıyla çalışan bir firmadır. Müvekkil firmanın üretmiş olduğu yalıtım sıvası ……… ismiyle tescil edilmiştir. (EK-1) ihtar edilen firma müvekkil firmaya ait olan ……… ismini ve logosunu sosyal medya hesaplarında müvekkil firmaya ait görsel paylaşımları yapmaktadır ayrıca pazarlama faaliyetlerinde kullandığı otomobilinde tıpkı ……… bayisiymiş gibi ……… çıkartması kullanmaktadır. Müvekkil firmaya ait olan bayilik verme hakkı il bazında sınırlı olmakla birlikte özel şartlar taşımaktadır. Bunların yanında müvekkil firmaya ait olan ürün özel ve sektöre isim veren bir ürün olduğundan dolayı her isteyen firma bayilik hakkı kazanamamaktadır.

Belirtmek gerekir ki, muhatap yönetim/şahıs tarafından kullanılan …… ibaresi, müvekkil firmam adına tescillidir. Diğer bir söyleyiş ile gerek yazılış, gerek söyleyiş ve gerekse logo kullanımı bakımından birbiri ile aynıdır. Bu durum, yasalarla korunan haklarımıza tecavüz teşkil etmekte, haksız rekabet oluşturmakta ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca da açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Marka KHK m 9. Maddenin ihlali marka hakkına tecavüz sayılmaktadır. Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve hizmetler ile ilgili olarak, tescilli herhangi bir işaretin kullanılması Marka HKH m.9’un ihlali anlamına gelmektedir ve böylesi bir kullanım marka sahibinin marka hakkına tecavüz niteliği taşımaktadır. Marka KHK m.9’a göre tescilli bir marka ile aynı ve ya benzer hizmetleri kapsayan ve bu nedenle hak üzerinde işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması marka sahibi tarafından yasaklatılabilir.

6769 sayıl Yasanın 30. maddesinde ise marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler düzenlenmiş, “Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır, Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır, Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır, Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur denilmek suretiyle sanıklar hakkında hapis ve adli para cezası öngörülmüştür.

İhtar edilen firma tarafından yapılan ihlalin bir hafta içerisinde durdurulması aksi halde doğmuş ve doğacak bilcümle talep ve dava haklarımızın saklı kalması kaydı ile önemle ihbar ve ihtar ederiz. Aksi durumda haklarımızı yetkili Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi’nde aramaktan kaçınmayacağımızı ve konu ceza hukukunu ilgilendirdiği ve hapis cezasını gerektirdiği için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı önemle belirtiriz. 19.04.2016           

İHTAR EDEN VEKİLİ

Av.

SAYIN NOTER; Üç nüsha olarak hazırlanan iş bu ihtarnamenin birer suretinin muhataba PTT  vasıtası ile kağıt ortamında tebliğini, tebliğ şerhine havi bir suretinin tarafımıza verilmesini, bir suretinin de dairenizde saklanmasını saygıyla vekâleten arz ve talep ederim.

İHTAR EDEN VEKİLİ

Av.

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.