Marka Hakkına Tecavüz Nedeni ile İhtarname Örneği

May 22, 2019 | Fikri ve Sinai Hukuk Avukatlığı

Marka Hakkına Tecavüz Nedeni ile İhtarname Örneği -1-


İHTARNAME

İHTAR EDEN                      :

VEKİLİ                                : Av. 

İHTAR EDİLEN                  :             

KONU                                   : Türk Patent Enstitüsü nezdinde ………. tarihinde tescillenmiş olan müvekkil firmama ait 2015/101404 başvuru numaralı …….. ibareli markanın, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince ihtar edilen tarafından kullanımımın sona erdirilmesini havi ihtarnamedir.                         

AÇIKLAMALAR                :  

Müvekkil şirket Konya Org. San. Bölgesinde …………  üretmekte olup Türkiye geneli bayilik ağıyla çalışan bir firmadır. Müvekkil firmanın üretmiş olduğu yalıtım sıvası ……… ismiyle tescil edilmiştir. (EK-1) ihtar edilen firma müvekkil firmaya ait olan ……… ismini ve logosunu sosyal medya hesaplarında müvekkil firmaya ait görsel paylaşımları yapmaktadır ayrıca pazarlama faaliyetlerinde kullandığı otomobilinde tıpkı ……… bayisiymiş gibi ……… çıkartması kullanmaktadır. Müvekkil firmaya ait olan bayilik verme hakkı il bazında sınırlı olmakla birlikte özel şartlar taşımaktadır. Bunların yanında müvekkil firmaya ait olan ürün özel ve sektöre isim veren bir ürün olduğundan dolayı her isteyen firma bayilik hakkı kazanamamaktadır.

Belirtmek gerekir ki, muhatap yönetim/şahıs tarafından kullanılan …… ibaresi, müvekkil firmam adına tescillidir. Diğer bir söyleyiş ile gerek yazılış, gerek söyleyiş ve gerekse logo kullanımı bakımından birbiri ile aynıdır. Bu durum, yasalarla korunan haklarımıza tecavüz teşkil etmekte, haksız rekabet oluşturmakta ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca da açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Marka KHK m 9. Maddenin ihlali marka hakkına tecavüz sayılmaktadır. Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve hizmetler ile ilgili olarak, tescilli herhangi bir işaretin kullanılması Marka HKH m.9’un ihlali anlamına gelmektedir ve böylesi bir kullanım marka sahibinin marka hakkına tecavüz niteliği taşımaktadır. Marka KHK m.9’a göre tescilli bir marka ile aynı ve ya benzer hizmetleri kapsayan ve bu nedenle hak üzerinde işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması marka sahibi tarafından yasaklatılabilir.

6769 sayıl Yasanın 30. maddesinde ise marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler düzenlenmiş, “Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır, Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır, Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır, Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur denilmek suretiyle sanıklar hakkında hapis ve adli para cezası öngörülmüştür.

İhtar edilen firma tarafından yapılan ihlalin bir hafta içerisinde durdurulması aksi halde doğmuş ve doğacak bilcümle talep ve dava haklarımızın saklı kalması kaydı ile önemle ihbar ve ihtar ederiz. Aksi durumda haklarımızı yetkili Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi’nde aramaktan kaçınmayacağımızı ve konu ceza hukukunu ilgilendirdiği ve hapis cezasını gerektirdiği için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı önemle belirtiriz. tarih     

İHTAR EDEN VEKİLİ

Av.

SAYIN NOTER; Üç nüsha olarak hazırlanan iş bu ihtarnamenin birer suretinin muhataba PTT  vasıtası ile kağıt ortamında tebliğini, tebliğ şerhine havi bir suretinin tarafımıza verilmesini, bir suretinin de dairenizde saklanmasını saygıyla vekâleten arz ve talep ederim.

İHTAR EDEN VEKİLİ

Av.

Marka Hakkına Tecavüz Nedeni ile İhtarname Örneği

Marka Hakkına Tecavüz Nedeni ile İhtarname Örneği -2-


İHTARNAME

KEŞİDECİ           :

VEKİLİ                :

MUHATAP         :

KONU                  : Müvekkile ait “……………..” markasının 6769 sayılı kanun gereğince muhatap tarafından kullanımının ivedilikle sona erdirilmesi ya da müvekkilimle lisans sözleşmesi yapılarak markanın yasal kullanıma açılmasına havi ihtarnamedir.

AÇIKLAMALAR

1) Türk Patent ve Marka Kurumu(TPMK) nezdinde …………….. tarihinde tescillenen …………….. Başvuru ve tescil numaralı “……………..” markası, müvekkil ……………..’a aittir.

2) Müvekkil kendisine ait …………….. markası ile …………….. adresinde yıllardır …………….. olarak faaliyet göstermekte olup; aynı isim, tabela ve konseptle ……………..  adresinde müvekkile aynı sektörde faaliyet gösterdiğiniz tespit edilmiştir. Tarafınız ……………..  markasını aynı marka tescil sınıfındaki faaliyetler kapsamında bilfiil kullanmakta ve menfaat elde etmekte olup; işbu durum 6769 sayılı uyarınca müvekkile ait marka tescilinden doğan haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle yazılış, söyleyiş, tabela kullanımı, işletme konsepti de dâhil müvekkile ait …………….. markası ile birebir aynı veya iltibas oluşturacak şekilde kullanılmaktadır. Bu durum, müvekkilin yasalarla korunan marka haklarına tecavüz teşkil etmekte, haksız rekabet oluşturmakta ve 6769 sayılı Kanun uyarınca açıkça hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

3) Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla, işbu ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, müvekkile ait …………….. markasının haklarına tecavüz eden ve ayrıca haksız rekabet teşkil eden her türlü davranışlara son verilmesini; …………….. ibaresinin işyeri tabelanızdan, işyerinizdeki tüm ürün mal ve hizmetlerden, tüm tanıtım ve reklam ürünlerinden, her türlü yazılı belgenin ve materyalin (broşür, katalog, ilan v.s), internet ortamı ve tüm sosyal medya hesaplarınızdan KALDIRILMASINI, kaldırıldıktan sonra ise “……………..” markası ile hiçbir biçimde iltibas oluşturmayacak isim, tabela ve konsept konulmasını, ya da müvekkilimle imzalanması olası lisans sözleşmesi için yukarıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden tarafımızla iletişime geçilmesini aksi durumda doğmuş ve doğacak bilcümle talep ve dava haklarımızın saklı kalmak kaydıyla marka tecavüzü ve rekabet yasağı ihlallerinin tespiti için işyerinizde mahkeme aracılığıyla yapılacak keşif ve delil tespiti yolu başta olmak üzere tüm hukuki ve cezai müeyyidelerin tatbiki için yasal yollara başvuracağımızı ve bu uğurda sarfına mecbur kalacağımız bilcümle mahkeme, noter ve sair masrafları da tarafınızdan tahsil yoluna gideceğimizi ihbaren ve ihtaren bildiririz.

KEŞİDECİ VEKİLİ

SAYIN NOTER; Tarafımdan 3 nüsha olarak hazırlanan iş bu ihtarnamenin bir nüshasının APS yolu ile karşı tarafa, bir nüshasının tarafınızda hıfzını ve tasdikli bir nüshasının da tarafıma verilmesini arz ve talep ederim.

Marka Hakkına Tecavüz Sebebiyle İhtarnamede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010
av-saimincekas.com

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.