Manevi Tazminat Talepli Dava Dilekçesi

Manevi Tazminat Talepli Dava Dilekçesi

X NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVALILAR                      :

DAVA DEĞERİ                   : 50.000,00.-TL

KONU                                   : 50.000,00.-TL manevi tazminatın olay ve ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Davalılar, 17.xx.20xx tarihinde müvekkileme yönelik olarak  “NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI” ve “CEBİR ,TEHDİT VEYA HİLE KULLANARAK KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMAK suçunu işlemişlerdir. Söz konusu olay üzerine açılan ceza davasında yapılan yargılama sonucunda Sakarya X.Ağır Ceza Mahkemesinin 20XX/XXX Esas, 20XX/XX Karar ve 00.00.00 tarihli ilamı ile davalıların cezalandırılmasına karar verilmiştir. (EK-1)

Müvekkilemin maruz kaldığı nitelikli cinsel saldırı sebebiyle ; Davalıların Genotip özelliklerinin tespit edildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Labaratuvarı Müdürlüğü’nün 00.00.00 tarihli Uzmanlık Raporunu da ekte sunuyoruz (EK-2)

Her ne kadar müvekkilenin maruz kaldığı olayı ve süreci dilekçemizde özetlemeye çalışsak da ; elbette ki Sayın Mahkeme, Sakarya X.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20XX/XX Esas, 20XX/XX Karar dosyasını incelediğinde, dosya içerisindeki mübrez delillerden , müvekkilenin ne derece dehşet verici bir olaya maruz kaldığı anlaşılacaktır.

2-) Olay sonrasında müvekkilem birçok sağlık problemi ile karşı karşıya kalmış günlük işlerini yapamaz hale gelmiştir. Sağlık problemleri sebebiyle müvekkile, birçok defa memleketi olan Kırgızistan’a gitmiş ve orada tedavi edilmeye çalışılmıştır. Başına gelen bu talihsiz ve utanç verici olay sebebiyle davalarını takip amacıyla ülkesine kesin dönüş yapamamış ve Kırgızistan’da yaşayan çocuklarına hasret kalmıştır.

3-) Olay tarihinden sonra uzun bir zaman dilimine kadar müvekkile devamlı bir kişinin yardımına muhtaç kalmıştır. Zira müvekkile; davalıların kendisini hürriyetinden yoksun bıraktığı zaman içirdikleri BELİRSİZ BİR MADDE SEBEBİYLE uzun bir süre KAN KUSMUŞTUR. Türkiye’de kesin bir teşhis konulamadığı için acil bir şekilde Kırgızistan’a dönmüş ve orada mide kanaması geçirdiği ve midesinin büyük zarar aldığı söylenmiştir.

4-) Bu dönemde müvekkile kendi kişisel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamamıştır. Müvekkile yaşanan kötü olayın verdiği şokla hala tedirginlik yaşamakta ve yaşadığı utanç verici bu durumun şokundan uzun süre kurtulamayacağı da aşikardır. Davalıların neden olduğu bu durumun verdiği psikolojik olumsuzluğu biraz olsun hafifletebilmek için müvekkile adına işbu davayı açma zaruriyeti hasıl olmuştur.

4-) Müvekkile, “bilinmeyen kişilerce” hala tehdit edilmekte, internette telefon numarası ile “davetkâr sitelerde” dağıtılmaktadır. (Bu konuya yönelik olarak müvekkile Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek şikâyette bulunmuştur.)

Müvekkile, kendi halinde, mazbut bir yaşantı içerisinde olan bir kişidir, sırf bu sebeplerden dolayı adresini gizli tutmakta ve bilinmeyen kişilerden gelen tehdit sebebiyle adeta bir hapis hayatı yaşamaktadır. Ayrıca internet sitelerinde dağıtılan telefon numarası sebebiyle numarasını da değiştirmek zorunda kalmıştır.

HUKUKİ NEDENLER       : 6098 S. K. m. 49, 51, 58.

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) Karar sayılı dosyası ,

2-) Davacının olay nedeniyle yaşadığı utanç ve uğradığı manevi zarara dair tanık beyanları , (Tanık isim ve adreslerini bilahare bildireceğiz)

4-) Davacı ve Davalılar hakkında yapılacak Ekonomik ve sosyal durum araştırması

5-) Bilirkişi ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle 50.000,00.-TL manevi tazminatın olay ve ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacı müvekkileye verilmesine ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilemiz adına bilvekale saygıyla arz ve talep ederiz. tarih

EKLER:

1-) tarihli ilamı,

2-) Davalıların Genotip özelliklerinin tespit edildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Labaratuvarı Müdürlüğü’nce hazırlanan Uzmanlık Raporu,

3-)  Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 17:48

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.