Manevi tazminat talebi boşanmadan bağımsız olarak ileri sürülmüşse genel mahkemelerin görevi kapsamındadır- Yargıtay Kararı

Manevi tazminat talebi boşanmadan bağımsız olarak ileri sürülmüşse genel mahkemelerin görevi kapsamındadır

Dava, evlilik birliğinin devamı sırasında boşanma davası bulunmadan gerçekleşen kişilik haklarına saldırı sebebiyle manevi tazminat isteğine ilişkindir. Davacı, davalı eşinin evlilik birliği sona ermeden sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğini ileri sürerek davalıdan manevi tazminat talep etmektedir.

Manevi tazminat talebi, boşanmaya sebep olan olaylar sebebiyle değil, boşanmadan bağımsız olarak ileri sürüldüğüne göre, Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesine değil, aile hukukunun dışında haksız eyleme ilişkin genel sorumluluk hükümlerine dayanmaktadır. Haksız eyleme ilişkin genel sorumluluk sebebine dayanan manevi tazminat istekleri ise, talebin dayandırıldığı maddi hadise evlilik birliği içinde meydana gelmiş olsa bile, aile mahkemelerinin görev kapsamında değil, genel mahkemelerin görevi kapsamındadır. O halde görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 29.04.2015, E. 2015/1771, K. 2015/8797)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Nisan 2020 17:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.