Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Manevi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez- Yargıtay Kararı

Manevi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez

Boşanma davalarında vekalet ücretine boşanma talebinin kabul ve ret durumuna göre karar verilir. Boşanma davası içinde istenen fer’i talepler için ayrıca vekalet ücretine hükmedilemez.

Bozmadan önceki ilk hükümle verilen boşanma kararı ve vekalet ücreti kesinleştiğine göre; bozmadan sonra boşanmanın fer’ileri yönünden yapılan yargılama sonunda ayrıca vekalet ücretine hükmedilmesi de usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 13.11.2014, E. 2014/23524, K. 2014/22741)

Manevi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez

Boşanma davası sırasında istenilen manevi tazminat (TMK.md. 174/2), boşanmanın eki niteliğinde olduğundan kabul edilen veya reddedilen miktar için vekalet ücreti tayin edilemez.

Şu halde reddedilen manevi tazminat için davacı-davalı koca lehine vekalet ücreti takdir edilmesi usul ve yasaya aykırı ise de bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu kısmının düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. (HUMK.md.438/7)

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; temyiz edilen hükmün 3. bendinin hükümden çıkartılmak suretiyle düzeltilerek onanmasma (Y2HD, 16.03.2011, E. 2011/3292, K. 2011/4683.)

Manevi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez

Boşanma davasında istenilen manevi tazminat (TMK.md. 174/2) boşanmanın eki niteliğinde bulunduğundan kabul veya reddedilen miktar için vekalet ücreti verilemez. Yukarıda açıklanan kurallara uyulmadan reddedilen nafaka ile manevi tazminat için vekalet ücreti takdiri usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 23.02.2011, E. 2010/1840, K. 2011/3092.)

Manevi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez

Boşanmanın eki (fer’i) isteklerin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmediğinin anlaşılmasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. (Y2HD, 20.06.2011, E. 2010/10414, K. 2011/10841.)

Manevi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez

Davalı koca tarafından açılmış bir boşanma davasının bulunmadığı boşanmanın fer’i (eki) niteliğinde olarak istenen nafaka ve tazminat taleplerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücretine hükmedilemeyeceğinin tabii olmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına (Y2HD, 11.07.2011, E. 2010/11618, K. 2011/11985.)

Manevi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez

Boşanma hükmünün fer’isi (eki) olan nafaka ve tazminat talepleri için ayrıca vekalet ücreti verilmesi gerekmediği, 1.bozmadan sonra oluşturulan 25.03.2010 tarihli hükümde kabul edilen boşanma davası nedeniyle davalı lehine 1000 TL.vekalet ücretine hükmedildiği ve boşanma hükmü kesinleştiği halde; manevi tazminat yönünden kararm bozulması üzerine yapılan yargılama sonucu davalı lehine yeniden vekalet ücretine hükmedilmiş olması; usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmişse de; bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden (HUMK.md.43 8/7) hükmün bu kısmının düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte gösterilen nedenle gerekçeli kararın hüküm bölümünün 5.paragrafındaki “davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 1.100 TL. maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine” ibarelerinin bütünüyle hükümden çıkarılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilerek, diğer bölümlerinin ise yukarıda 1 .bentte gösterilen nedenlerle onanmasına (Y2HD, 13.09.2011, E. 2011/14529, K. 2011/13324.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 01:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.