Manevi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez- Yargıtay Kararı

Nis 21, 2020 | Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Manevi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez

Boşanma davalarında vekalet ücretine boşanma talebinin kabul ve ret durumuna göre karar verilir. Boşanma davası içinde istenen fer’i talepler için ayrıca vekalet ücretine hükmedilemez.

Bozmadan önceki ilk hükümle verilen boşanma kararı ve vekalet ücreti kesinleştiğine göre; bozmadan sonra boşanmanın fer’ileri yönünden yapılan yargılama sonunda ayrıca vekalet ücretine hükmedilmesi de usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 13.11.2014, E. 2014/23524, K. 2014/22741)

Manevi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez

Boşanma davası sırasında istenilen manevi tazminat (TMK.md. 174/2), boşanmanın eki niteliğinde olduğundan kabul edilen veya reddedilen miktar için vekalet ücreti tayin edilemez.

Şu halde reddedilen manevi tazminat için davacı-davalı koca lehine vekalet ücreti takdir edilmesi usul ve yasaya aykırı ise de bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu kısmının düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. (HUMK.md.438/7)

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; temyiz edilen hükmün 3. bendinin hükümden çıkartılmak suretiyle düzeltilerek onanmasma (Y2HD, 16.03.2011, E. 2011/3292, K. 2011/4683.)

Manevi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez

Boşanma davasında istenilen manevi tazminat (TMK.md. 174/2) boşanmanın eki niteliğinde bulunduğundan kabul veya reddedilen miktar için vekalet ücreti verilemez. Yukarıda açıklanan kurallara uyulmadan reddedilen nafaka ile manevi tazminat için vekalet ücreti takdiri usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 23.02.2011, E. 2010/1840, K. 2011/3092.)

Manevi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez

Boşanmanın eki (fer’i) isteklerin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmediğinin anlaşılmasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. (Y2HD, 20.06.2011, E. 2010/10414, K. 2011/10841.)

Manevi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez

Davalı koca tarafından açılmış bir boşanma davasının bulunmadığı boşanmanın fer’i (eki) niteliğinde olarak istenen nafaka ve tazminat taleplerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücretine hükmedilemeyeceğinin tabii olmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına (Y2HD, 11.07.2011, E. 2010/11618, K. 2011/11985.)

Manevi tazminat isteklerinin reddi veya kabulü halinde vekalet ücreti verilmesi gerekmez

Boşanma hükmünün fer’isi (eki) olan nafaka ve tazminat talepleri için ayrıca vekalet ücreti verilmesi gerekmediği, 1.bozmadan sonra oluşturulan 25.03.2010 tarihli hükümde kabul edilen boşanma davası nedeniyle davalı lehine 1000 TL.vekalet ücretine hükmedildiği ve boşanma hükmü kesinleştiği halde; manevi tazminat yönünden kararm bozulması üzerine yapılan yargılama sonucu davalı lehine yeniden vekalet ücretine hükmedilmiş olması; usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmişse de; bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden (HUMK.md.43 8/7) hükmün bu kısmının düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte gösterilen nedenle gerekçeli kararın hüküm bölümünün 5.paragrafındaki “davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 1.100 TL. maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine” ibarelerinin bütünüyle hükümden çıkarılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilerek, diğer bölümlerinin ise yukarıda 1 .bentte gösterilen nedenlerle onanmasına (Y2HD, 13.09.2011, E. 2011/14529, K. 2011/13324.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.