MANEVİ TAZMİNAT CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Şub 17, 2019 | DİLEKÇELER

Manevi Tazminat Davasına Cevap Dilekçesi -1-

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO                     :  Esas

DAVALI                          :

VEKİLİ                           : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVACI                          :

VEKİLİ                           : Av.

KONU                              : Davaya Dilekçesine Cevap ve İtirazlarımız Hakkında.

İZAHI                           :

  1. Davacı vekili tarafından Mahkemenizde açılan  Esas sayılı dosyanızda X TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsili istemine ilişkin dava dilekçesi X tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş olmakla, davalı müvekkile karşı haksız ve yersiz olan iş bu davaya karşı süresi içinde cevap ve itirazlarımızı sunuyoruz. Şöyle ki:

  2. Dava dilekçesinde X tarihinde, davacının yolcu olarak bulunduğu X plakalı araç ile müvekkilim Turizm Nakliyat San. Ve Tic. Ltd. Şirketi üzerine kayıtlı kullanmış olduğu  plakalı araç arasında geçen trafik kazası neticesinde davacının bulunduğu aracın camının patlaması nedeniyle yaşamış olduğu yaralanma sebebiyle manevi tazminat isteminde bulunulmuştur.

  3. Kaza ile ilgili kamu davası açılmış ve halen 2. Asliye Ceza Mahkemesi  Esas sayılı dosyasında kamu davası devam etmektedir. Müvekkilim işleten olması sebebiyle kamu davasında taraf olmamış bu kapsamda aldırılmış olan bilirkişi ve ATK raporlarına itirazlarımızı sunamamıştır. Ayrıca ceza davasındaki bilgi. belge ve raporlar davacı tarafın manevi tazminat taleplerini ispatlar nitelikte, mahiyette ve kuvvette değildir. Şöyle ki,  bahse konu ceza dosyasında bulunan kusur raporunda araç sürücüsü davalı atfedilen kusur oranını gerçeğe aykırıdır bu nedenle hukuk hakimini bağlayacak nitelikte olmayan iş bu hukuka aykırı raporun mahkemenizce dikkate alınmayarak alanında uzman bilirkişilerce düzenlenecek olan rapor doğrultusunda kusur oranının yeniden tayin edilmesini sayın mahkemenizden ayrıca talep ediyoruz. Diğer yandan meydana gelen trafik kazası iki taralı olup davacının içinde bulunduğu araçta hatır taşımacılığı da mevcuttur. Bu nedenle davacının içinde bulunduğu araç sürücüsünün kusuru ve bahse konu aracın her türlü fiziki durumunun da sayın mahkemenizce göz önünde bulundurulması talebimizdir. Tüm bunların neticesinde müvekkilimize karşı ikame edilen huzurdaki manevi tazminat istemli davanın haksız ve yersiz olduğu da gerçeğe kavuşmuş olacaktır.

  4. Davacının içerisinde yolcu olarak bulunduğu  YE 4 plakalı Doğan marka aracın ön camının patlaması sebebiyle yaşanan yaralanmanın normal şartlarda orijinal bir cama sahip emsal bir araçta emniyet kemeri takmış bir kişiye karşı oluşmayacağı kanaatindeyiz. Aracın yaşı ve tramer kayıtları göz önünde bulundurularak daha öncesinde kaza yapmış olduğu bu sebepten ön camının değişmiş olduğu, değişen orijinal olmayan camın kırılması ve patlaması çok daha kolay olduğu bilindiği üzere yaralanmaya daha müsaittir.

  5. Kazadan sonra Devlet Hastanesi’nden alınan kati hekim raporundan da anlaşılacağı üzere yaralanmalar basit tıbbi müdahale ile giderilebilir niteliktedir. Hayatın olağan akışı içerisinde her kadının yapmış olduğu makyaj ile giderilebilir durumda ve hayatını, çalışmasını, ilişkilerini ve evliliğini etkileyecek büyüklükte ve nitelikte değildir.  Manevi tazminat talepleri fahiş olup tazminat sübuta ve hakkaniyete uygun olmalı  ve zenginleşme aracı olarak kullanılmamalıdır. Şöyle ki, Yargıtay kararında da yerleşik içtihadında da belirtildiği gibi;

‎<•••>Yargıtay Kararı – 17. HD., E. 2014/18869 K. 2017/1807 T. 23.2.2017 Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkinzararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. Bu durumda hükmedilen manevi tazminat miktarı, somut olayın özellikleri, kaza tarihi, tarafların kusur durumu, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, olayın meydana gelmesindeki etkiler gibi hususlar bir arada değerlendirilerek belirlenmelidir. 

HUKUKİ SEBEPLER   : Karayolları Trafik Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri

DELİLLER                : Yargılama esnasında resen dikkate alınacak her türlü delil ile karşı tarafın sunduğu ve sunacak olduğu tüm delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla; 2. Asliye Ceza Mahkemesinin  Esas sayılı dosyası, nüfus kayıtları, hastane kayıtları, tanık beyanları, uzmanından bilirkişi raporu, yemin, isticvap vs. her türlü yasal ve takdiri diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEK            : Sunulan nedenlerle: Yerinde bulunmayan davanın Esas yönünden reddine, masraf ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. tarih

 Av.

MANEVİ TAZMİNAT CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat ve Hukuk Danışmanlık Bürosu “manevi tazminat konulu” davalarda profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Avukat Saim İNCEKAŞ Adana merkezli çalışmakta olup İncekaş Hukuk Bürosu adresi şu şekildedir: Kayalıbağ Mahallesi, Ziya Algan İş Merkezi K:5 D:41, Seyhan/Adana. Avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için direkt olarak “05349109743” numarasını arayarak iletişime geçebilirsiniz.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.