Maluliyet Tespiti(Sakatlık Oranı) Nasıl Yapılır?

maluliyet-sakatlik-orani-tespiti-nasil-yapilir

Maluliyet(İş Gücü Kaybı) Tespiti Nasıl Yapılır?

Sigortalının malullük durumunun yani sakatlık oranının tespiti, kendisinin veya işverenin talebi üzerine aşağıdaki belgelerin toplanması sonucunda yapılır. Malul kişinin belge takibi yapamaması durumunda bu belge takibini adanaki iş kazası avukatı yapabilecektir. Malullük tespiti için toplanacak belgeler şu şekildedir:

• Sigortalının ilk işe giriş tarihini gösterir belgenin,

• Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin,

• Varsa ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihteki sağlık durumunu gösteren raporun,

• Erkek sigortalıların askerliğe başlayış ve terhis tarihlerini gösteren askerlik süresine ait belgenin varsa askerliğe elverişli olmadığına dair belgenin,

• Varsa sigortalının maluliyetine sebep olduğu ileri sürülen hastalığı ile ilgili daha önce başvurulan sağlık hizmeti sunucularından temin edilecek rapor, tıbbı belge ve epikrizlerin,

• Sigortalı hakkında daha önce Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu veya Kurum Sağlık Kurulunca verilmiş bir karar mevcut ise, bu kararın bir örneği ile dayanağı rapor ve tıbbi belgelerin,

Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesi sonucu Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı(Maluliyet) Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilir.

Sigortalının çalışma gücünü veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında yitirdiği, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmelidir (m. 25/1).

Kurum, Kanuna göre, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü veya çalışma gücü kaybına esas teşkil edecek sağlık kurulu raporlarının usul ve esaslarını, bu raporları vermeye yetkili sağlık hizmeti sunucularının sahip olması gereken kriterleri belirlemeye, usulüne uygun olmayan sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgeleri düzenleyen sağlık hizmet sunucusuna iade ederek belirlenen bilgileri içerecek şekilde yeniden düzenlenmesini istemeye yetkilidir (m. 95/1).

Kanunda bu konuda bir de yönetmelik çıkarılması öngörülmüştür (m. 95/111). Bu konudaki Yönetmelik, daha önce de belirtildiği gibi, “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği” adı ile çıkarılmış ve Yönetmelikte sağlık kurulu raporlarında bulunması gereken esaslar belirlenmiştir (Yön. m.6).

Kurum usulüne uygun düzenlenmediği tespit edilen sağlık kurulu raporunu Yönetmeliğe göre yeniden düzenlenmek üzere ilgili sağlık hizmeti sunucusuna iade edebilir (Yön. m.9) ya da Kurum Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi sonucu gerekli görülmesi halinde, ek bilgi, belge ve/veya aynı ya da farklı sağlık hizmeti sunucusu tarafından yeniden muayenesiyle düzenlenecek rapor/sağlık kurulu raporu istenebilir (Yön. m. 10). Bu raporun amacı mağdur işçinin maluliyet(sakatlık) oranının tespitidir.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.