Maluliyet Tespiti(Sakatlık Oranı) Nasıl Yapılır?

Ağu 16, 2019 | İş Hukuku

maluliyet-sakatlik-orani-tespiti-nasil-yapilir

Maluliyet(İş Gücü Kaybı) Tespiti Nasıl Yapılır?

Sigortalının malullük durumunun yani sakatlık oranının tespiti, kendisinin veya işverenin talebi üzerine aşağıdaki belgelerin toplanması sonucunda yapılır. Malul kişinin belge takibi yapamaması durumunda bu belge takibini adanaki iş kazası avukatı yapabilecektir. Malullük tespiti için toplanacak belgeler şu şekildedir:

• Sigortalının ilk işe giriş tarihini gösterir belgenin,

• Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin,

• Varsa ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihteki sağlık durumunu gösteren raporun,

• Erkek sigortalıların askerliğe başlayış ve terhis tarihlerini gösteren askerlik süresine ait belgenin varsa askerliğe elverişli olmadığına dair belgenin,

• Varsa sigortalının maluliyetine sebep olduğu ileri sürülen hastalığı ile ilgili daha önce başvurulan sağlık hizmeti sunucularından temin edilecek rapor, tıbbı belge ve epikrizlerin,

• Sigortalı hakkında daha önce Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu veya Kurum Sağlık Kurulunca verilmiş bir karar mevcut ise, bu kararın bir örneği ile dayanağı rapor ve tıbbi belgelerin,

Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesi sonucu Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı(Maluliyet) Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilir.

Sigortalının çalışma gücünü veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında yitirdiği, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmelidir (m. 25/1).

Kurum, Kanuna göre, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü veya çalışma gücü kaybına esas teşkil edecek sağlık kurulu raporlarının usul ve esaslarını, bu raporları vermeye yetkili sağlık hizmeti sunucularının sahip olması gereken kriterleri belirlemeye, usulüne uygun olmayan sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgeleri düzenleyen sağlık hizmet sunucusuna iade ederek belirlenen bilgileri içerecek şekilde yeniden düzenlenmesini istemeye yetkilidir (m. 95/1).

Kanunda bu konuda bir de yönetmelik çıkarılması öngörülmüştür (m. 95/111). Bu konudaki Yönetmelik, daha önce de belirtildiği gibi, “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği” adı ile çıkarılmış ve Yönetmelikte sağlık kurulu raporlarında bulunması gereken esaslar belirlenmiştir (Yön. m.6).

Kurum usulüne uygun düzenlenmediği tespit edilen sağlık kurulu raporunu Yönetmeliğe göre yeniden düzenlenmek üzere ilgili sağlık hizmeti sunucusuna iade edebilir (Yön. m.9) ya da Kurum Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi sonucu gerekli görülmesi halinde, ek bilgi, belge ve/veya aynı ya da farklı sağlık hizmeti sunucusu tarafından yeniden muayenesiyle düzenlenecek rapor/sağlık kurulu raporu istenebilir (Yön. m. 10). Bu raporun amacı mağdur işçinin maluliyet(sakatlık) oranının tespitidir.

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.