Maluliyet Tespiti Dava Dilekçesi

Eki 13, 2020 | İş Kazası

Maluliyet Tespiti Nasıl Yapılır ve dava dilekçesi nasıl hazırlanır? Bu yazımızda Adana Avukatlarından Saim İNCEKAŞ tarafından sizlerle paylaşıldı.

Maluliyet Tespiti Nasıl Yapılır?

NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Davacı            :

Vekili              :

Davalılar        : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Konu              : Müvekkil şirketin çalışanı davalı … iş kazası sebebiyle oluşan maluliyet oranının Yüksek Sağlık Kurulu’nca tespiti talebini içerir dilekçemizdir.

Açıklamalar :

1-)Davalılardan, müvekkil şirkette dokumacı olarak çalışmıştır. 15/06/2016 tarihinde uğradığı iş kazası sonucunda SGK Başkanlığı İzmir Sosyal Güvenlik  İl Müdürlüğü Kurum Sağlık Kurulunca düzenlenmiş olan 25.05.2017 tarih ve 972 sayılı “Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespitine İlişkin Sağlık Kurulu kararında kazalı … meslekte kazanma gücü kaybı oranının %7 olduğu belirtilmiştir. İlgili Kurum tarafından yapılan işbu tespit eksik incelemeyi haiz olması nedeniyle hüküm kurmaya ve denetime elverişli olmayıp usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir.

2-)Söz konusu kazanın meydana gelmesinde müvekkil şirketin kusuru bulunmamaktadır. Müvekkil şirket tarafından İş Kanunu’nun 77. Maddesi ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 2. ve 3. Maddesi ile ilgili bütün görev ve sorumluluklar yerine getirilmiştir. Müvekkil şirket, iş yeri ile ilgili gerekli tüm tedbirleri almış olup işçilerine gereken tüm eğitimleri vermiştir.

Gerek davalıya gerekse de bütün işçilere makinelerde arıza olması durumunda makinelere müdahale etmemeleri gerektiği bu konuda sadece sorumlu amirlerine bilgi vermekle yükümlü oldukları bölümde yer alan makine kullanma talimatlarında, kendilerine verilen iş güvenlik eğitimlerimde, oryantasyon eğitimlerinde ve işe başlangıçta kendilerine okutulup imzalatılan iş güvenliği yönetmeliğinde de bildirilmiştir. Aynı vardiyada çalışan Kadir Şanıvar isimli personel makine arızalı  olduğu için müdahale etmemesi gerektiğini davalı işçiye 2 kere söylemesine rağmen davalı işçi makineye müdahale etmekte ısrar etmiştir.

3-)Müvekkil şirket, iş akitlerinin doğal niteliği gereği işçiyi gözetme, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma yükümlülüklerini yerine getirmiştir. İş yerinde her türlü bakım ve güvenlik önlemleri ve iş yeri yönergesi yazılı olarak bulunmaktadır. Ayrıca belirli dönemlerde yapılan toplantılar ve seminerler ile de işçiler sözlü olarak bilgilendirilmiş ve yapacakları işle, bu işten dolayı doğabilecek olası tehlikelerle ve nasıl tedbir alınması gerektiği ile ilgili olarak uyarılmış ve eğitilmişlerdir. Dolayısıyla müvekkil şirket, İş Kanunu’ndan doğan tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olup, müvekkil şirketin, iş yerinde çalışan … geçirdiği iş kazasından dolayı kusuru bulunmamaktadır. Davalı İşçi … Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiş olup adına katılım belgesi düzenlenmiştir. İş bu evraklar Uşak 2.İş Mahkemesi 2016/381 Esas sayılı dosyası içinde mübrezdir.

4-) Esas sayılı dava dosyasında davalı işçi iş kazası nedeni ile maddi-manevi tazminat isteminde bulunmuş olup bahse konu davada, davalının maluliyet oranına ilişkin, eksik inceleme ve değerlendirmelerle oluşturulan usul ve mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş bilirkişi raporlarında davalının tespit edilen %7’lik maluliyet oranına tarafımızca itiraz edilmiştir. Her türlü tereddütten uzak, hakkaniyete uygun, daha doğru ve adil bir sonuca varılabilmesi için Yüksek Sağlık Kurulu’ndan rapor aldırılması gerekmektedir. Esas sayılı dosyanın … tarihinde yapılan duruşmasının 1 nolu ara kararı ile tarafımıza “maluliyet oranının tespiti için dava açarak mahkemeye bildirilmesi için 2 haftalık süre”verilmiştir. Davalının maluliyet oranının yeniden tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle davalının maluliyet oranının Yüksek Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesini talep ediyoruz.

Yukarıda açıklanan sebeplerle maluliyet oranının tespitinin yapılması için iş bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

Nedenler : İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü ve sair ilgili mevzuat

H.Deliller      :

  • İş Mahkemesi sayılı dava dosyası ve içindeki delillerimiz. ( celbini talep ederiz. )
  • Davalı ait iş yeri özlük dosyası.
  • Davalı ait Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları.( celbini talep ederiz. )
  • Davalı ait 7’lik maluliyet oranı tespitine ilişkin SGK kayıtları. ( celbini talep ederiz. )
  • Tanık (Tanık isimleri bilahare bildirilecektir.)
  • Keşif
  • Bilirkişi incelemesi,Yüksek Yargı İçtihatları,

Davalı tarafça sunulacak delillere karşı delil ve beyan sunma hakkımızı saklı tutarak her türlü yasal delil.

Sonuç ve İstem: Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkeme’ce resen göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

  • Talebimizin kabulü, Davalı söz konusu iş kazası ile ilgili maluliyet oranının yeniden tespiti için Yüksek Sağlık Kurulu’na sevkine ve maluliyet oranının tespitine,
  • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Şirket Vekili

 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.