Malpraktis İhtarname Örneği

Ağu 22, 2019 | Tazminat Davası Avukatlığı

Malpraktis İhtarname Örneği


Sayın Yetkili,

…. ( T.C. Kimlik no: ….) ‘ın hastanenizde yapılan operasyonu sonrasında öncelikle kendisi

akabinde ailesi enfeksiyon kapmış hastanenize yapılan başvurulara rağmen tedavi ile sağlığına kavuşacağı işlemler yapılamamış müvekkilimin en sonunda başka hekimlere muayanesi ile gerçek ortaya çıkmış kaybettiği zaman süresince maddi ve manevi olarak sıkıntılar yaşamıştır.Aynı zamanlarda başka hastalarında kliniğinizde yapılan operasyonlar sonrasında benzer enfeksiyonlar geçirdiği tarafımızca öğrenilmiş olup kliniğin bu süre zarfında açık kalması başta müvekkilim olmak üzere bir çok hastanın mağduriyetine yol açmıştır.Müvekkilimin 29/08/2000 tarihinde yapılan muayenesinde;

…..

Bu hususta uzman adli tıp doktorlarından bilimsel mütalaa alınmış olup aleyhinizde açılacak tazminat davasında bu husus ispatlanacaktır.

Çalıştırmış olduğunuz hekimin kusurlu olduğu açık olup aşağıda yer alan Yargıtay Kararları uyarınca hekim ve hastanenin sorumluluğu kaçınılmaz olmaktadır.Bu hususta bir ihtisas hastanesi olmanızdan dolayı kendi nezdinizde diğer hekimlere yaptırtacağınız bir inceleme ile hastane kayıtlarınızı inceleyerek zamanında kontrollerde fark edilmesinin atlanmasının sonucu olan kusurun yargı sürecine konu olmadan ortaya konulabileceği açıktır.

Yargıtay 15.Hukuk Dairesinin E: 1999/004007, K: 1999/003868, 03.11.1999 tarihli kararında; “………Taraflar arasındaki ilişki vekalet sözleşmesidir. Dava, davalı doktorun vekalet sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır (BK. 386-390). Vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil bu sonuca ulaşmak için yaptığı uğraşların özenle görülmemesinden sorumludur. Vekilin sorumluluğu, genel olarak işçinin sorumluluğu ve ilişkin kurallara bağlıdır (BK. 390/2). Vekil, işçi gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur (BK. 321/2). O nedenle doktorun meslek alanı içinde olan hafif dahi olsa bütün kusurları sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelidir. Doktorlar hastalarının zarar görmemesi için yalnız mesleki değil, genel hayat tecrübelerine göre herkese yüklenebilecek dikkat ve özeni göstermek zorundadır. Doktor ufak bir tereddüt gösteren durumlarda bu tereddüdü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada koruyucu tedbirler almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında seçim yaparken hastanın özelliklerini gözönünde tutmalı onu gereksiz risk altına sokmamalı, en emin yolu tercih etmelidir. Gerçekte de mesleki bir iş gören ve doktor olan vekilden, ona güvenen müvekkil titiz bir ihtimam ve dikkat göstermesini beklemekte haklıdır. Titiz bir özen göstermeyen vekil BK. 394/1 uyarınca vekaleti gereği gibi ifa etmemişsayılmalıdır…………..”

Özel has­tane işleticisi genelde hastaneye kabul sözleşmesinin tarafı ve do­layısıyla hastane dahilinde gerçekleştirilecek tıbbi müdahalelerin birinci derecede sorumlusudur.Maalesef müvekkilim kalıcı görme kusuru nedeni ile işgörmez hale gelmiş olup bunun sonucunda gerek maddi ve gerek manevi zarara uğramıştır.Bu süreçte hastanenizden uğradığı zarar ile alakalı gerekli ilgi ve yardımız görememiş olup defalarca yaptığı başvurular sonuçsız kalmıştır.

Bu sebeplerle enfeksiyon nedeni ile müvekkilim ve aynı zaman aralığında tedavi gören diğer kişilerin enfeksiyona maruz kalması Sağlık Bakanlığı nezdinde idari soruşturma konusu yapılacak , uğranılan kalıcı zarar sebebiyle kamu nezdinde cezai soruşturma yapılması talep edilecek ve nihayetinden çekilen acı ve sıkıntılara karşılık manevi ve müvekkilimin geride kalan yaşamı boyunca görme kaybı ile yaşayacağı sıkıntılara karşılık maddi tazminat taleplerimizin olduğunu bildirir derhal mağdur müvekkilim ile temasa geçilerek zararının eksiksiz tazminini talep eder.

Ayrıca Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi maddesi uyarınca

Sigorta sözleşmesinin konusuna ilişkin olarak sigortalının kendisine tazminat talebinde bulunulduğunu öğrendiği anda riziko gerçekleşmiş sayılır.

Hükmü gereği gerek hastane gerek hekimin sigorta şirketine doğrudan başvuru hakkımızın tanınması açısından sigorta şirketi ve poliçe bilgilerinizi paylaşmanızı vekaleten talep ederim.


Avukat Saim İncekaş – Adana Barosu Sicil 4293

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.