Boşanmada Malların Tasfiyesi Ne Demektir?

Boşanmada Malların Tasfiyesi Ne Demektir?

Medeni Kanun’un 146/1 hükmüne göre, «karı koca, mallarının idaresi hakkında hangi usulü kabul etmiş olursa olsun boşanma gerçekleştiğinde her biri kendi şahsi envanterini geri alır. Husule gelmiş olan ziyade, kabul ettikleri usulün hükümlerine tevfikan aralarında taksim olunur. Zuhur eden noksan, karısı tarafından sebebiyet verildiğini isbat etmedikçe kocaya aittir».

Bu hüküm daha ziyade, eşlerin yaptıkları bir evlenme mukavelesiyle akdi mal rejimlerinden birini, ezcümle mal birliği veya mal ortaklığını kabul etmiş olmaları halinde önem kazanır; zira Türk hukukunda kanuni mal rejiminin mal ayrılığı olması sebebiyledir ki, boşanma halinde eşler kendi mallarını zaten alabileceklerdir. îşte MK. m. 146/1 hükmü bu neticeyi, mal birliği ve mal ortaklığı rejimleri için de mümkün kılmaktadır; yani böylece akdî mal rejimlerinde eşlerden birinin ölümü halinde vuku bulacak tasfiyeden farklı bir tasfiye öngörülmektedir.

Eşler şahsi mallarını veya onların yerlerine geçenleri aldıktan sonra, ortada bir fazlalık kalmış olursa, bu fazlalık aralarında cari mal rejiminin hükümlerine göre taksim edilecektir.

Malların tasfiyesi sırasında şahsi mallarda bir noksanlık ortaya çıkarsa, bu noksanlıktan, karının sebebiyet verdiğini ispat etmedikçe koca sorumlu olacaktır. Bu süreç çetrefilli bir süreçtir. İyi bir boşanma avukatı ile sürecin ilerletilmesinde fayda vardır. Adana boşanma avukatı bu tür davalarda bir vekil ile sürecin ilerletilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.