Malların Tasfiyesi Davasında Terditli Islah Nasıl Yapılır?

Ara 13, 2020 | Boşanmada Mal Paylaşımı

Eşler arasında malların tasfiyesi davasında terditli ıslah yapılabilir mi? Hangi aşamada yapılır? Bu yazımızda sizler için açıkladık.

Malların tasfiyesi davasında ıslahla ilgili şu Yargıtay kararını okumak aydınlatıcı olacaktır:

“…Davacı vekili, evlilik birliği içinde edinilerek davalı eş Gamze adına tescil edilen 246 ada 11 parselde kayıtlı 20 numaralı bağımsız bölümün boşanma davasının açıldığı tarihten sonra danışıklı (muvazaalı) olarak diğer davalı Ömer Pırtıcı’ya tapuda satış suretiyle devredildiğini açıklayarak, davalı adına olan tapu kaydının iptali ile ‘A’şer payla vekil edeni ve davalı eş adına tapuya tescilini; yargılama aşamasında 15.4.2010 tarihli ve muhtelif tarihsiz dilekçelerle ise iptal ve tescil isteklerinin kabul edilmemesi halinde, eşit paylaşımla nizalı taşınmazın bilirkişi raporuyla belirlenen değerinin yarı payı ve nizalı taşınmazın iyileştirilmesi nedeniyle sarfedildiği belirtilen miktarın yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Edinilmiş mallara katılma rejimi süresince edinilen mallarda eşlerin alacak hakkı söz konusu olduğuna göre iptal ve tescil isteğine ilişkin talebin reddine karar verilmiş olmasında isabetsizlik bulunmamıştır. Ne var ki; davacı yargılama safhasında talebini terditli hale getirmiş ve iptal tescile ilişkin davanın kabul edilmemesi halinde alacak isteğinde bulunmuştur. HUMK.nun 83 ila 90.maddeleri arasında düzenlenen ıslah müessesesi ile karşı tarafın muvafakatına bağlı kalınmaksızın iddia ve savunmanın değiştirilebileceği veya genişletilebileceği hüküm altına alınmıştır. Davacı tarafın tapu iptali ve tescil istekleri kabul edilmediği takdirde alacağa hükmolunmasına ilişkin talebi davanın ıslahı niteliğinde bulunmaktadır.” (Y8HD, 16.6.2011, E. 2010/6830, K. 2011/3477)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.