Bir Sayfa Seçin

Mal Tasfiyesini Eşlerin Kendi Aralarında Yapması

EMKR’ne dahil bulunan malvarlığı değerlerinin tasfiye ve paylaşımında eşlerin mutlaka yargı yoluna gitmeleri gerekmez. Bu paylaşım sürecini kendi aralarında çözümleyen eşlerin, yapacakları paylaşım ve geri alma işlemleri geçerli olacaktır. Kanunda: “Eşler karşılıklı borçları ile ilgili düzenleme yapabilirler” hükmüyle eşlere bu olanak tanınmış bulunmaktadır.

Eşlerin Aralarında Anlaşarak Tasfiyeyi Kendilerinin Yapmaları

TMK’nun 213. maddesinde belirtilen ve alacaklıların korunmasına ilişkin bulunan: “Mal rejiminin kurulması, değiştirilmesi veya önceki rejimin tasfiyesi, eşlerden birinin veya ortaklığın alacaklılarının, üzerinden haklarını alabilecekleri malları sorumluluk dışında bırakamaz. Kendisine böyle mallar geçmiş olan eş, borçlardan kişisel olarak sorumludur; ancak, söz konusu malların borcu ödemeye yetmediğini ispat ettiği takdirde, bu ölçüde kendisini sorumluluktan kurtarabilir” hükmü ve yine TMK nun 229. maddesinde düzenlenen “Eklenecek Değerlere” ilişkin: “Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar; Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler; edinilmiş mallara değer olarak eklenir. Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir” hükmü gereği; bu maddelerin düzenlediği hukuki ilişkilerin ihlali halinde.ilgililerin dava hakkının doğabileceği yadsınamaz.

Vergi hukuku yönünden de tarafların: “Vergiyi doğuran olaydan kaçınmak amacıyla, özel hukuk işlemiyle ulaşmak istenilen iktisadi sonuca, vergi yasalarının vergilendirmediği bir başka işlemle ulaşılmak istenmesi halini ifade eden, “Peçeleme” işlemlerine tevessül etmeleri halinde bu davranışların bir takım cezai sorumlulukları ve iptal davalarını doğuracağı açıktır. Nitekim; Artık Değer’in paylaşımı sırasında, taraflar değişik oranlar üzerinde anlaşsalar bile; “Eşlerden birinin vergi borcu varken, sözleşmeyle Artık Değere katılma oranını değiştirirlerse, alacaklı vergi idaresi açısından bu oran değişikliği hüküm ifade etmez.”

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

May 10, 2019 | Uygulama | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız