Mal Tasfiyesini Eşlerin Kendi Aralarında Yapması

May 10, 2019 | Uygulama

EMKR’ne dahil bulunan malvarlığı değerlerinin tasfiye ve paylaşımında eşlerin mutlaka yargı yoluna gitmeleri gerekmez. Bu paylaşım sürecini kendi aralarında çözümleyen eşlerin, yapacakları paylaşım ve geri alma işlemleri geçerli olacaktır. Kanunda: “Eşler karşılıklı borçları ile ilgili düzenleme yapabilirler” hükmüyle eşlere bu olanak tanınmış bulunmaktadır.

Eşlerin Aralarında Anlaşarak Tasfiyeyi Kendilerinin Yapmaları

TMK’nun 213. maddesinde belirtilen ve alacaklıların korunmasına ilişkin bulunan: “Mal rejiminin kurulması, değiştirilmesi veya önceki rejimin tasfiyesi, eşlerden birinin veya ortaklığın alacaklılarının, üzerinden haklarını alabilecekleri malları sorumluluk dışında bırakamaz. Kendisine böyle mallar geçmiş olan eş, borçlardan kişisel olarak sorumludur; ancak, söz konusu malların borcu ödemeye yetmediğini ispat ettiği takdirde, bu ölçüde kendisini sorumluluktan kurtarabilir” hükmü ve yine TMK nun 229. maddesinde düzenlenen “Eklenecek Değerlere” ilişkin: “Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar; Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler; edinilmiş mallara değer olarak eklenir. Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir” hükmü gereği; bu maddelerin düzenlediği hukuki ilişkilerin ihlali halinde.ilgililerin dava hakkının doğabileceği yadsınamaz.

Vergi hukuku yönünden de tarafların: “Vergiyi doğuran olaydan kaçınmak amacıyla, özel hukuk işlemiyle ulaşmak istenilen iktisadi sonuca, vergi yasalarının vergilendirmediği bir başka işlemle ulaşılmak istenmesi halini ifade eden, “Peçeleme” işlemlerine tevessül etmeleri halinde bu davranışların bir takım cezai sorumlulukları ve iptal davalarını doğuracağı açıktır. Nitekim; Artık Değer’in paylaşımı sırasında, taraflar değişik oranlar üzerinde anlaşsalar bile; “Eşlerden birinin vergi borcu varken, sözleşmeyle Artık Değere katılma oranını değiştirirlerse, alacaklı vergi idaresi açısından bu oran değişikliği hüküm ifade etmez.”

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.