Mal Tasfiyesini Eşlerin Kendi Aralarında Yapması

EMKR’ne dahil bulunan malvarlığı değerlerinin tasfiye ve paylaşımında eşlerin mutlaka yargı yoluna gitmeleri gerekmez. Bu paylaşım sürecini kendi aralarında çözümleyen eşlerin, yapacakları paylaşım ve geri alma işlemleri geçerli olacaktır. Kanunda: “Eşler karşılıklı borçları ile ilgili düzenleme yapabilirler” hükmüyle eşlere bu olanak tanınmış bulunmaktadır.

Eşlerin Aralarında Anlaşarak Tasfiyeyi Kendilerinin Yapmaları

TMK’nun 213. maddesinde belirtilen ve alacaklıların korunmasına ilişkin bulunan: “Mal rejiminin kurulması, değiştirilmesi veya önceki rejimin tasfiyesi, eşlerden birinin veya ortaklığın alacaklılarının, üzerinden haklarını alabilecekleri malları sorumluluk dışında bırakamaz. Kendisine böyle mallar geçmiş olan eş, borçlardan kişisel olarak sorumludur; ancak, söz konusu malların borcu ödemeye yetmediğini ispat ettiği takdirde, bu ölçüde kendisini sorumluluktan kurtarabilir” hükmü ve yine TMK nun 229. maddesinde düzenlenen “Eklenecek Değerlere” ilişkin: “Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar; Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler; edinilmiş mallara değer olarak eklenir. Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir” hükmü gereği; bu maddelerin düzenlediği hukuki ilişkilerin ihlali halinde.ilgililerin dava hakkının doğabileceği yadsınamaz.

Vergi hukuku yönünden de tarafların: “Vergiyi doğuran olaydan kaçınmak amacıyla, özel hukuk işlemiyle ulaşmak istenilen iktisadi sonuca, vergi yasalarının vergilendirmediği bir başka işlemle ulaşılmak istenmesi halini ifade eden, “Peçeleme” işlemlerine tevessül etmeleri halinde bu davranışların bir takım cezai sorumlulukları ve iptal davalarını doğuracağı açıktır. Nitekim; Artık Değer’in paylaşımı sırasında, taraflar değişik oranlar üzerinde anlaşsalar bile; “Eşlerden birinin vergi borcu varken, sözleşmeyle Artık Değere katılma oranını değiştirirlerse, alacaklı vergi idaresi açısından bu oran değişikliği hüküm ifade etmez.”

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.