Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasında Eşe Ait Şirket Hissesi Payı Nasıl Tespit Edilir?

Ara 13, 2020 | Boşanmada Mal Paylaşımı

Eşinizin hissedarı olduğu bir şirket mi var? Boşanma söz konusu olduğunda eşinizin hisseleri üzerinde hak iddia edebilirsiniz. Bu yazımızda boşanma durumunda eşe ait hisselerin nasıl tespit edileceğini sizler için açıkladık.

Şu Yargıtay kararını inceleyerek ihtiyacımız olan açıklamayı bulacağız:

Davalı-karşı davacı Hamit vekilinin temyiz isteği, Hamit’in hissedarı olduğu şirket adına kayıtlı 16 adet araçla ilgili hükmedilen 387.922,40 TL. katılma alacağı bölümüne yöneliktir. Temyizde, şirket adına kayıtlı araçlar bakımından ayrı ayrı edinilmiş mal olarak kabul edilip katılma alacağı hesabının yapılmasının doğru olmadığı, şirketin aktif ve pasifleri ile bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Mahkemenin ilk karar sonunda sevk edilen 2009/6923 Esas 2010/794 Karar sayılı bozma ilamımızda “…Davalı-karşı davacı Hamit’in, Atak Gümrükleme Ticaret Limited Şirketi ortaklık payı bakımından dosya arasında çelişki bulunmaktadır. 11.11.2008 tarihli yargılama oturumunda % 80 payının olduğu belirtilmiş iken Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğünün 11.10.2006 tarihli yazısında ise, katıldığı sermaye oranının % 75 olduğu bildirilmiş, hükümde ise şirket ortaklık payının %90 olduğunun kabulü ile hüküm kurulmuştur. Öncelikle davalı-karşı davacı Hamit’in, Atak Gümrükleme Ticaret Limited Şirketindeki ortaklık payı duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenmeli, bundan sonra aşağıda belirtilen diğer eksiklikler tamamlanarak istek hakkında bir karar verilmesi gerekirken belirtilen aykırılıklar giderilmeden yanlış hesaplama sonucu bir karar verilmesi doğru değildir. (Y8HD, 05.07.2011, E. 2011/2285, K. 2011/3963.)

Anlaşılacağı üzere eşe ait şirket hissesi payını öğrenmek amacıyla “Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne” müzekkere yazılabilir.

Eşe ait şirketin defter ve hesapları incelenmedir. Eşe ait şirket hissesinin edinilmiş mal karşılığı hesaplanırken ise şu şekilde bir yöntem izlenmelidir:

Davacı-karşı davalı Nurcan vekilinin, söz konusu şirket adına kayıtlı 16 adet araç bakımından istediği katılma alacağı hesabında mahkemece yapılması gereken iş; tarafların iddia ve savunmaları ile araçların şirket gelirleri ile alındığının belirlenmesi de dikkate alınarak yeniden şirket hesaplarını değerlendirebilecek (daha önce seçilmeyen) niteliğe sahip bir hukukçu bilirkişi ile iki mali müşavir bilirkişiye durumun ve şirket hesaplarının inceletilerek 24.2.1998 tarihinden başlayacak şekilde taraflar arasındaki mal rejiminin sona erdiği 14.4.2005 tarihleri arasındaki döneme (24.02.1998-01.01.2002 ve ayrıca 01.01.2002-14.04.2005 yılları arası ayrı ayrı hesaplanacak ilişkin olarak şirket net karının bulunup bulunmadığı, varsa miktarının belirlenmesi, belirlenen kar ortaklara dağıtılmamış ise şirkete ayrı olarak ilave edilip edilmediğinin açıklığa kavuşturulması, bilirkişilerden denetime açık rapor sunmalarının sağlanması ve alınacak uzman bilirkişi rapor ya da raporları değerlendirilerek sonucuna göre hüküm kurmak olmalıdır. Dava konusu araçlar davalının ortağı bulunduğu şirkete ait bulunduğuna göre; şirkete ilişkin muhasebe kayıtları incelenmeden, şirketin aktif ve pasifi diğer bir ifade ile kar ve zarar durumu ile davalı adına yapılan ödeme ve kar payları belirlenmeden davalının ortağı bulunduğu şirkete ait araçlar nedeniyle ayrı ayrı araçlar değerlendirilerek davacının katılma alacağı hakkı bulunduğu sonucuna varılamaz (Y8HD, 05.07.2011, E. 2011/2285, K. 2011/3963.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.