Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi Durumunda Tasfiyede Yetkili Mahkeme

Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi Durumunda Tasfiyede Yetkili Mahkeme

TMK md 214’de açıkça bildirildiği üzere; mal rejiminin eşlerden birinin ölümüyle sona ermesi halinde yapılacak mal rejimi tasfiyesinde; ölenin son yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

HUMK nun 22. maddesinde: Mahkemenin salahiyeti intizamı amme esasına binaen tayin edilmiş olması halinde” yetkilerin kesin olduğunu kabul etmiştir. Taşınmazların aynına ilişkin davalar, tereke ile ilgili davalar, vekil ile müvekkilleri arasındaki vekalet akdine ilişkin davalar, iflas davaları vs. gibi bazı davalar kamu düzeniyle ilgili bulunduklarından bu davalarda, kanunca belirlenen yetkiler kesin olarak kabul edilmekledirler. Keza 01.10.2011 talihinde yürürlüğe girecek olan 6100 sayılı HMK nun 11. 12, 14/2 ve 15/2 maddeleriyle de; mirastan doğan davalar, taşınmazın aynından doğan davalar ve can sigortalarına ilişkin davalara ait yetkiler de kesin yetki olarak belirlenmişlerdir.

Bu bakımdan; TMK nun 214. maddesinin I. fıkrasında belirlenen yetki kesin yetkiler olarak kabul edilmişlerdir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 10:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.