Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi Durumunda Tasfiyede Yetkili Mahkeme

Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi Durumunda Tasfiyede Yetkili Mahkeme

TMK md 214’de açıkça bildirildiği üzere; mal rejiminin eşlerden birinin ölümüyle sona ermesi halinde yapılacak mal rejimi tasfiyesinde; ölenin son yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

HUMK nun 22. maddesinde: Mahkemenin salahiyeti intizamı amme esasına binaen tayin edilmiş olması halinde” yetkilerin kesin olduğunu kabul etmiştir. Taşınmazların aynına ilişkin davalar, tereke ile ilgili davalar, vekil ile müvekkilleri arasındaki vekalet akdine ilişkin davalar, iflas davaları vs. gibi bazı davalar kamu düzeniyle ilgili bulunduklarından bu davalarda, kanunca belirlenen yetkiler kesin olarak kabul edilmekledirler. Keza 01.10.2011 talihinde yürürlüğe girecek olan 6100 sayılı HMK nun 11. 12, 14/2 ve 15/2 maddeleriyle de; mirastan doğan davalar, taşınmazın aynından doğan davalar ve can sigortalarına ilişkin davalara ait yetkiler de kesin yetki olarak belirlenmişlerdir.

Bu bakımdan; TMK nun 214. maddesinin I. fıkrasında belirlenen yetki kesin yetkiler olarak kabul edilmişlerdir.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.