Mal Rejiminde Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevi

Sulh Hukuk Mahkemelerine Özgü Görevler

Bilindiği üzere HUMK nun 8. maddesinde taşınır ve taşınmaz mal ve hakların paylaştın İmasına ve ortaklığın giderilmesine ait davalar ile TMK nun 650 Ve 658. maddelerinde yazılı miras paylaşımında değerlendirme görevleri münhasıran Sulh Hukuk Mahkemelerine ait bulunmaktadır. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan 12.0/1.2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 4. maddesiyle de Sulh Hukuk Mahkemeleri’nin bu husustaki görevleri yinelenmiştir.

Bu bakımdan eşler arasındaki mal rejimleriyle ilgili olmasına karşın; “Davacının ölen eşiyle birlikte yaşadıkları konutun kendisine özgülenmesi talebi TMK nun 652. maddesine dayanmakta olup, özgüleme görevi mirasın paylaşımında görevli olan Sulh Hukuk Mahkemesine aittir.” Bu husus HMK nun 383. maddesiyle de “Çekişmesiz Yargı” işi olarak yine Sulh Hukuk Mahkemelerine bırakılmıştır.

Keza, yine HUMK nun 8. maddesi ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6100 sayılı HMK nun 4. maddesi gereğince eşlere ait müşterek malların üzerindeki paydaşlığın giderilmesi davalarında da Sulh Hukuk Mahkemelerinin görevli olacağı kuşkusuzdur.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.