Mal Rejiminde Eş Malvarlığı Üzerinde Şahsi Bir Hakka Sahiptir

Mal Rejiminde Eş Malvarlığı Üzerinde Şahsi Bir Hakka Sahiptir

Yasal Rejimde Hak Sahihi Olan Eşe Diğer Eşin Malvarlığı Üzerinde TMK nun 239. maddesinde: Katılma alacağı ve değer artış payı Sağ kalan eş aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde, sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle intifa veya oturma hakkı yerine, konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilir. Sağ kalan eş, mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakkı kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır” hükmüyle bazı istisnai haklar tanınmıştır.

Bütün bu hükümlerden anlaşılacağı üzere; “Bu rejimde, eşlerin evlilik süresince edinilmiş olan mallarında Bu kuralın tek istisnasını ise, yukarıda metni verilen TMK nun 240. maddesinde yazılı sağ eşin müşterek konut ya da içindeki eşyalarla ilgili talep hakkı oluşturmaktadır.

Adana Boşanma Avukat; Av. Saim İncekaş

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 10:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.