Mal Rejiminde Eş Malvarlığı Üzerinde Şahsi Bir Hakka Sahiptir

Mal Rejiminde Eş Malvarlığı Üzerinde Şahsi Bir Hakka Sahiptir

Yasal Rejimde Hak Sahihi Olan Eşe Diğer Eşin Malvarlığı Üzerinde TMK nun 239. maddesinde: Katılma alacağı ve değer artış payı Sağ kalan eş aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde, sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle intifa veya oturma hakkı yerine, konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilir. Sağ kalan eş, mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakkı kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır” hükmüyle bazı istisnai haklar tanınmıştır.

Bütün bu hükümlerden anlaşılacağı üzere; “Bu rejimde, eşlerin evlilik süresince edinilmiş olan mallarında Bu kuralın tek istisnasını ise, yukarıda metni verilen TMK nun 240. maddesinde yazılı sağ eşin müşterek konut ya da içindeki eşyalarla ilgili talep hakkı oluşturmaktadır.

Adana Boşanma Avukat; Av. Saim İncekaş

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.