Mal Rejiminde Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevi

Mal Rejiminde Asliye Hukuk Mahkemelerine Özgü Görevler

Eşler arasındaki mal rejimi uyuşmazlıklarında genel mahkemelerin görevli olduğu istisnai konular arasında özel olarak Asliye Hukuk Mahkemelerine verilmiş bazı vazifeler de bulunmaktadır.

Bu istisnai durumun en belirgin uygulaması, henüz Aile Mahkemelerinin kurulamadığı yerlerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerinin, aile hukukuyla görevli kılınmış olmalarında görülmektedir. Nitekim, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanununun 2. maddesinde: “Aile mahkemesi kurulamayan yerlerde bu kanun kapsamına giren dava ve işlerde Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerince bakılır” kuralı bu husustaki düzenlemeyi sağlamaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki; Asliye Hukuk Mahkemelerinin bu görevlendirilmeleri onlara Aile Mahkemelerinin görev alanına giren işlerin devri anlamına gelmemekte ve fakat Asliye Hukuk Mahkemelerinin, Aile Mahkemesi görevini yüklenmesi durumunu oluşturmaktadır. Zaten onun içindir ki: bir yerde Aile Mahkemesinin kurulamamış olması sebebiyle mezkur işlere bakmak durumunda kalan Asliye Hukuk Mahkemelerinin, “Aile Mahkemesi Sıfatıyla Görevli Asliye Hukuk Mahkemesi” unvanını kullanmaları gerekir. İşte bu nedenle; Aile Mahkemesi Sıfatıyla Görevli Asliye Hukuk Mahkemelerinin bakmakta oldukları bu kabil davalarda görevli olan esas mahkeme yine Aile Mahkemesidir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 25 Mayıs 2020 08:41

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.