Mal Rejiminde Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevi

Mal Rejiminde Asliye Hukuk Mahkemelerine Özgü Görevler

Yukarıda da söz konusu edildiği üzere; eşler arasındaki mal rejimi uyuşmazlıklarında genel mahkemelerin görevli olduğu istisnai konular arsında özel olarak Asliye Hukuk Mahkemelerine verilmiş bazı vazifeler de bulunmaktadır.

Bu istisnai durumun en belirgin uygulaması, henüz Aile Mahkemelerinin kurulamadığı yerlerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerinin, aile hukukuyla görevli kılınmış olmalarında görülmektedir. Nitekim, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanununun 2. maddesinde: “Aile mahkemesi kurulamayan yerlerde bu kanun kapsamına giren dava ve işlerde Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerince bakılır” kuralı bu husustaki düzenlemeyi sağlamaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki; Asliye Hukuk Mahkemelerinin bu görevlendirilmeleri onlara Aile Mahkemelerinin görev alanına giren işlerin devri anlamına gelmemekte ve fakat Asliye Hukuk Mahkemelerinin, Aile Mahkemesi görevini yüklenmesi durumunu oluşturmaktadır. Zaten onun içindir ki: bir yerde Aile Mahkemesinin kurulamamış olması sebebiyle mezkur işlere bakmak durumunda kalan Asliye Hukuk Mahkemelerinin, “Aile Mahkemesi Sıfatıyla Görevli Asliye Hukuk Mahkemesi” unvanını kullanmaları gerekir. İşte bu nedenle; Aile Mahkemesi Sıfatıyla Görevli Asliye Hukuk Mahkemelerinin bakmakta oldukları bu kabil davalarda görevli olan esas mahkeme yine Aile Mahkemesidir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.