Bir Sayfa Seçin

Mal Rejiminde Aile Mahkemelerinin Görevleri

Eşler arasındaki mal rejimi konusunda asli olarak görevli olan yargı mercileri Aile Mahkemeleridir.

Örneğin: Eşlere ait mallardan herhangi birinin kişisel mal olup olmadığı; Kişisel bir malın malikine iadesinin gerekip gerekmeyeceği ; EMKR’nde katkı payına ilişkin davalar’ ; Mal rejimlerinin tasfiyesine ilişkin bulunan davalar; Mal rejimi sözleşmesindeki imzanın hile ile alındığına dair davalar; Mal rejimindeki eşyaların kime ait olduğu hususundaki uyuşmazlıklar” TMK nun 194. maddesinde düzenlenen Aile Konutuyla ilgili uyuşmazlıklara dair davalar; Bir konutunu aile konutu olup olmadığı hususundaki uyuşmazlıklar”; Aile Konutunun diğer eşin rızası olmadan devredilmiş bulunması sebebiyle açılan iptal davaları”; Aile Başkanının sorumluluğuna ilişkin uyuşmazlıklar”; Aile mahkemelerinin görevleri arasında bulunmaktadır.

Bu arada, eşler arasındaki mal rejimi konusunda önemli bir yeri bulunan Olağanüstü Mal Rejime geçişle ilgili görevler de Aile Mahkemesi’ne ait bulunmaktadır.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi