Mal Rejimi Tasfiyesindeki Genel İspat Kuralları

Mal Rejimi Tasfiyesindeki Genel İspat Kuralları

Hukukun, kişilerce ileri sürülen hakların ispatı için ortaya koyduğu ve yüzyıllarca süregelen uygulamalarından esinlenerek formüle edilmiş ispat kurallarının; EMKR’nde ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde de kullanılabileceğinden kuşku duyulamaz. Örneğin : Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” ilkesi ya da kanunun 3. maddesinde konulan: “Durumun gereklerine göre kendisinden beklenilen özeni göstermeyen kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz” kuralı ya da kanunun 6. maddesinin: “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür” şeklindeki kabul; EMKR’de de geçerlidir.

Ancak bu pek genel kurallar yanında, yine MK’nın ya da BK’nun oluşturduğu kurum ve hukuki kavramlara ilişkin ispat kurallarının da mal rejimleri uygulamaları yönünden ispata yarar kabuller olduğu yadsınamaz. Örneğin; “TMK nun 688. maddesinin “Paylı mülkiyetle birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır” hükmünde olduğu gibi; TMK nun 705. maddesinin: ‘Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur” kuralı ile TMK nun 985. maddesinin: “Taşınmazın zilyedi onun maliki sayılır” ilkesi de EMKR bağlamında uygulanması zorunlu hukuk kurallarıdır. Keza BK nun 125.- 140 maddelerinde düzenlenen zamanaşımı kuralları ya da mal rejimi yönetiminde önemli sonuçları olan yine BK nun 386 398 maddelerinde düzenlenmiş vekalet ilişkileri ve nihayet HUMK nun ispata değgin hükümleri mal rejimine ilişkin iddia ve savunmalarda etkinlikleri doğal bulunan kanun emirlerini oluştururlar.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.