Bir Sayfa Seçin

Mal Rejimi Tasfiyesindeki Genel İspat Kuralları

Mal Rejimi Tasfiyesindeki Genel İspat Kuralları

Hukukun, kişilerce ileri sürülen hakların ispatı için ortaya koyduğu ve yüzyıllarca süregelen uygulamalarından esinlenerek formüle edilmiş ispat kurallarının; EMKR’nde ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde de kullanılabileceğinden kuşku duyulamaz. Örneğin : Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” ilkesi ya da kanunun 3. maddesinde konulan: “Durumun gereklerine göre kendisinden beklenilen özeni göstermeyen kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz” kuralı ya da kanunun 6. maddesinin: “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür” şeklindeki kabul; EMKR’de de geçerlidir.

Ancak bu pek genel kurallar yanında, yine MK’nın ya da BK’nun oluşturduğu kurum ve hukuki kavramlara ilişkin ispat kurallarının da mal rejimleri uygulamaları yönünden ispata yarar kabuller olduğu yadsınamaz. Örneğin; “TMK nun 688. maddesinin “Paylı mülkiyetle birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır” hükmünde olduğu gibi; TMK nun 705. maddesinin: ‘Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur” kuralı ile TMK nun 985. maddesinin: “Taşınmazın zilyedi onun maliki sayılır” ilkesi de EMKR bağlamında uygulanması zorunlu hukuk kurallarıdır. Keza BK nun 125.- 140 maddelerinde düzenlenen zamanaşımı kuralları ya da mal rejimi yönetiminde önemli sonuçları olan yine BK nun 386 398 maddelerinde düzenlenmiş vekalet ilişkileri ve nihayet HUMK nun ispata değgin hükümleri mal rejimine ilişkin iddia ve savunmalarda etkinlikleri doğal bulunan kanun emirlerini oluştururlar.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

May 11, 2019 | Uygulama | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız