Mal Rejimi Tasfiyesindeki Genel İspat Kuralları

May 11, 2019 | Uygulama

Mal Rejimi Tasfiyesindeki Genel İspat Kuralları

Hukukun, kişilerce ileri sürülen hakların ispatı için ortaya koyduğu ve yüzyıllarca süregelen uygulamalarından esinlenerek formüle edilmiş ispat kurallarının; edinilmiş mallara katılma rejiminde ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde de kullanılabileceğinden kuşku duyulamaz. Örneğin: Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” ilkesi ya da kanunun 3. maddesinde konulan: “Durumun gereklerine göre kendisinden beklenilen özeni göstermeyen kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz” kuralı ya da kanunun 6. maddesinin: “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür” şeklindeki kabul; edinilmiş mallara katılma rejiminde de geçerlidir.

Ancak bu pek genel kurallar yanında, yine TMK’nın ya da BK’nın oluşturduğu kurum ve hukuki kavramlara ilişkin ispat kurallarının da mal rejimleri uygulamaları yönünden ispata yarar kabuller olduğu yadsınamaz. Örneğin; “TMK’nın 688. maddesinin “Paylı mülkiyetle birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır” hükmünde olduğu gibi; TMK’nın 705. maddesinin: ‘Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur” kuralı ile TMK’nın 985. maddesinin: “Taşınmazın zilyedi onun maliki sayılır” ilkesi de edinilmiş mallara katılma rejimi bağlamında uygulanması zorunlu hukuk kurallarıdır. Keza BK’nın 125.-140 maddelerinde düzenlenen zamanaşımı kuralları ya da mal rejimi yönetiminde önemli sonuçları olan yine BK’nın 386-398 maddelerinde düzenlenmiş vekalet ilişkileri ve nihayet HMK’nın ispata ilişkin hükümleri mal rejimine ilişkin iddia ve savunmalarda etkinlikleri doğal bulunan kanun emirlerini oluştururlar.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.