Mal Rejimi Tasfiyesindeki Genel İspat Kuralları

Mal Rejimi Tasfiyesindeki Genel İspat Kuralları

Hukukun, kişilerce ileri sürülen hakların ispatı için ortaya koyduğu ve yüzyıllarca süregelen uygulamalarından esinlenerek formüle edilmiş ispat kurallarının; EMKR’nde ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde de kullanılabileceğinden kuşku duyulamaz. Örneğin : Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” ilkesi ya da kanunun 3. maddesinde konulan: “Durumun gereklerine göre kendisinden beklenilen özeni göstermeyen kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz” kuralı ya da kanunun 6. maddesinin: “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür” şeklindeki kabul; EMKR’de de geçerlidir.

Ancak bu pek genel kurallar yanında, yine MK’nın ya da BK’nun oluşturduğu kurum ve hukuki kavramlara ilişkin ispat kurallarının da mal rejimleri uygulamaları yönünden ispata yarar kabuller olduğu yadsınamaz. Örneğin; “TMK nun 688. maddesinin “Paylı mülkiyetle birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır” hükmünde olduğu gibi; TMK nun 705. maddesinin: ‘Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur” kuralı ile TMK nun 985. maddesinin: “Taşınmazın zilyedi onun maliki sayılır” ilkesi de EMKR bağlamında uygulanması zorunlu hukuk kurallarıdır. Keza BK nun 125.- 140 maddelerinde düzenlenen zamanaşımı kuralları ya da mal rejimi yönetiminde önemli sonuçları olan yine BK nun 386 398 maddelerinde düzenlenmiş vekalet ilişkileri ve nihayet HUMK nun ispata değgin hükümleri mal rejimine ilişkin iddia ve savunmalarda etkinlikleri doğal bulunan kanun emirlerini oluştururlar.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 10:38

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.