Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Dava Dilekçesi

Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA KONUSU: Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası

DAVANIN DAYANDIĞI
VAKIALAR:

  • Davalı ile X tarihinden beri evli bulunmaktayız. (Ekli belge: 1) Mal rejimi sözleşmesi yapmadığımız için aramızda X tarihinden itibaren edinilmiş mallara katılma rejimi (TMK md 202 f.I, 218-241) geçerlidir.

  • Davalı beni ve yakınlarımı ölümle tehdit ederek kendisi tarafından hazırlanan X günlü mal ayrılığı sözleşmesini davacıya zorla imzalatmıştır. (Ekli belge: 2) İrade sakatlığı sebebiyle bu sözleşmenin iptal edilmesi için hemen dava açma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, mal ayrılığı sözleşmesi

HUKUKİ SEBEPLER: 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 203-205

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile taraflar arasında yapılan X günlü mal ayrılığı sözleşmesinin iptaline karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. Tarih

Davacı Vekili
Av.

EKLİ BELGELER:

(HMK md 121)

  • Nüfus aile kayıt tablosu
  • Mal ayrılığı sözleşmesi
  • Vekaletname

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 10:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.