Bir Sayfa Seçin

Mal Rejimi Eşler Arasındaki Borçların Muacceliyetini Önlemez

Mal Rejimi Eşler Arasındaki Borçların Muacceliyetini Önlemez

TMK nun 217. maddesine göre: “Mal rejimi, eşler arasındaki borçların muaccel olmasını önlemez. Bununla beraber bir borcun yerine getirilmesi, borçlu eşi evlilik birliğini tehlikeye düşürecek derecede önemli güçlüklere sokacaksa. bu eş ödeme için süre isteyebilir. Durum ve koşullar gerektiriyorsa, hakim istemde bulunan eşi güvence göstermekle yükümlü tutar” Mezkur madde hükmünden de açıkça anlaşılacağı üzere; EMKR de eşler arasında mal rejiminin bulunması, karşılıklı borçların muacceliyetini önlememektedir. Bu bakımdan muaccel olan alacaklarının tahsili için bir eş diğer eşi takip etmek olanağına sahiptir. Eski TKM nin. eşlerin birbirleri hakkında icra takibinde bulunamayacağına ilişkin 165. maddesi yürürlükten kalktığından; artık eşlerin birbirleri aleyhinde icra takibi yapmalarını engelleyecek bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak belirtmek gerekir ki; EMKR de eşlerin birbirlerinden Değer Artış Payı ve Artık Değer ile ilgili talepte bulunmaları ancak, mevcut mal rejiminin sona ermesiyle mümkün olabileceğinden; bu alacaklarla ilgili olarak muacceliyetin de mal rejiminin sona ermesi halinde söz konusu olabileceği açıktır’. Bu arada EMKR de eşlerden birinin borcunu yerine getirebilmesi kendisini evlilik birliğini tehlikeye sokabilecek derecede güçlüklerle karşı karşıya bırakacaksa borçlu eşin ödeme için süre isteme hakkı bulunduğunun vurgulanması gerekir. Ancak, ilgili mahkemece borçlunun böyle bir talebinin kabul edilebilmesi için, borçlu eşin iddia ettiği tehlike halinin ciddi olması ve yapılacak ertelemenin bu tehlikeyi gidereceği hususunun ispat edilmesi gerekecektir.

Keza verilecek sürenin de; tehlikenin geçiştirilmesi için yeterli ve belirli boyutlarda olması lazımdır. Durum ve koşullar gerektirdiğinde, görevli hakimin, istemde bulunan eşin talebinin kabulü için yeterli güvence göstermesine karar verebileceği, mezkur 217. maddenin hükümleri arasındadır. İlgili erteleme kararı üzerine, alacaklı eşin bu erteleme süresi içinde borçlu eşe karşı icra takibinde bulunması mümkün olmadığı gibi; hal ve şartların değişmesi halinde, alacaklı eşin erteleme kararının kaldırılmasını isteme hakkının bulunduğu da açıktır.

Adana Boşanma Avukatı, Av. Saim İncekaş

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

May 7, 2019 | Uygulama | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız