Mal Rejimi Eşler Arasındaki Borçların Muacceliyetini Önlemez

Mal Rejimi Eşler Arasındaki Borçların Muacceliyetini Önlemez

TMK nun 217. maddesine göre: “Mal rejimi, eşler arasındaki borçların muaccel olmasını önlemez. Bununla beraber bir borcun yerine getirilmesi, borçlu eşi evlilik birliğini tehlikeye düşürecek derecede önemli güçlüklere sokacaksa. bu eş ödeme için süre isteyebilir. Durum ve koşullar gerektiriyorsa, hakim istemde bulunan eşi güvence göstermekle yükümlü tutar” Mezkur madde hükmünden de açıkça anlaşılacağı üzere; EMKR de eşler arasında mal rejiminin bulunması, karşılıklı borçların muacceliyetini önlememektedir. Bu bakımdan muaccel olan alacaklarının tahsili için bir eş diğer eşi takip etmek olanağına sahiptir. Eski TKM nin. eşlerin birbirleri hakkında icra takibinde bulunamayacağına ilişkin 165. maddesi yürürlükten kalktığından; artık eşlerin birbirleri aleyhinde icra takibi yapmalarını engelleyecek bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak belirtmek gerekir ki; EMKR de eşlerin birbirlerinden Değer Artış Payı ve Artık Değer ile ilgili talepte bulunmaları ancak, mevcut mal rejiminin sona ermesiyle mümkün olabileceğinden; bu alacaklarla ilgili olarak muacceliyetin de mal rejiminin sona ermesi halinde söz konusu olabileceği açıktır’. Bu arada EMKR de eşlerden birinin borcunu yerine getirebilmesi kendisini evlilik birliğini tehlikeye sokabilecek derecede güçlüklerle karşı karşıya bırakacaksa borçlu eşin ödeme için süre isteme hakkı bulunduğunun vurgulanması gerekir. Ancak, ilgili mahkemece borçlunun böyle bir talebinin kabul edilebilmesi için, borçlu eşin iddia ettiği tehlike halinin ciddi olması ve yapılacak ertelemenin bu tehlikeyi gidereceği hususunun ispat edilmesi gerekecektir.

Keza verilecek sürenin de; tehlikenin geçiştirilmesi için yeterli ve belirli boyutlarda olması lazımdır. Durum ve koşullar gerektirdiğinde, görevli hakimin, istemde bulunan eşin talebinin kabulü için yeterli güvence göstermesine karar verebileceği, mezkur 217. maddenin hükümleri arasındadır. İlgili erteleme kararı üzerine, alacaklı eşin bu erteleme süresi içinde borçlu eşe karşı icra takibinde bulunması mümkün olmadığı gibi; hal ve şartların değişmesi halinde, alacaklı eşin erteleme kararının kaldırılmasını isteme hakkının bulunduğu da açıktır.

Adana Boşanma Avukatı, Av. Saim İncekaş

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.