Mal Rejimi Davası Cevap Dilekçesi

ADANA AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO             :

 

DAVACI                   :

 

DAVALI                   :

 

VEKİLİ                     : 

 

KONU                       : Davaya karşı cevaplarımızdan ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

 

USULE İLİŞKİN:

 

1- İcra ve İflas Kanunu’nun 257. maddesi uyarınca vadesi gelmiş ve rehinle teminat altına alınmamış “para alacakları” hakkında “ihtiyati haciz” talep edilebilir. Mal rejiminin tasfiyesi sonucu ortaya çıkan “katılma alacağı” da bir “para alacağı” niteliğinde olduğundan, burada ihtiyati haciz istenebilir. Bu nedenle davacı tarafın ihtiyati tedbir isteminin reddi ile müvekkile ait taşınmaz üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etme zaruriyeti hâsıl olmuştur.

ESASA İLİŞKİN:

 

1- Davacı tarafından ………adresinde yer alan taşınmazın edinilmiş mal rejimine dahil olduğu ve bu sebeple katılma payı alacağının hesaplanarak tarafına verilmesine hükmedilmesi istenilmiştir. Davacı tarafın işbu iddiasına mahkemeyi yanıltma ve aldatma kastı taşıdığından itibar edilmemelidir. Şöyle ki;

……. adresinde yer alan taşınmaz 2005 yılında davalı müvekkilin annesi tarafından müvekkile karşılıksız kazandırma şeklinde devredilmiştir. Daha sonrasında davalı müvekkil ilk eşinden yaşadığı sorunlar nedeniyle hak kaybına uğramamak amacıyla söz konusu taşınmazı eniştesi olan  ’e bedelsiz olarak devretmiştir. Davacı ile yeni bir evliliğe başlayan davalı müvekkil bir daha sorun yaşamayacağı inancıyla söz konusu taşınmazı 2014 yılında eniştesinden bedelsiz olarak tekrar geri almıştır. Söz konusu iddiamız; ilgili tapu müdürlüğüne yazılacak bir müzekkere neticesinde elde edilecek takyidat bilgileri doğrultusunda ve davalı müvekkilin söz konusu taşınmazı satın aldığı kişi olarak gözüken eniştesi       ’ in tanık olarak dinlenmesi neticesinde ispatlanacaktır.

2- Türk Medeni Kanunu’nun 220. maddesine göre mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği mal varlıkları kişisel mal olarak değerlendirilmektedir. O halde davacının söz konusu taşınmazın edinilmesinde herhangi bir katkısı olmadığı gibi hâlihazırda müvekkile ait olan taşınmazın tekrar bedelsiz olarak geri alınması neticesinde söz konusu taşınmazın edinilmiş mal olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Nitekim Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 24.05.2012 tarihli bir kararında “Dosyadaki belge ve bilgilerden dava konusu taşınmazın taraflar arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli bulunduğu 08.12.2006 tarihinde edinildiği anlaşılmaktadır. Davalı eş bu taşınmazın ailesinin katkısı ile edinildiğini başka bir ifade ile kendisine bağışlanan mal olduğunu iddia ederek edinilmiş mal niteliğinde bulunmadığını savunmuştur. Kural olarak, karşılıksız kazanma yoluyla elde edilen malvarlığı değerleri TMK. 220/2 maddesine göre kanun gereği kişisel mal niteliğinde olup, diğer eşin bu malvarlığı değeri üzerinde katılma alacağı hakkı yoktur. Ancak, bir malın eşlerden birinin kişisel malı olduğunu iddia eden taraf TMK’nun 222. ve 6. maddeleri gereğince bu iddiasını ispat etmelidir.” hükmünde bulunmuştur.

O halde iddiamızın ispatlanması neticesinde evlilik birliği içerisinde edinilmiş mal sıfatına haiz bir malvarlığı olmadığından dolayı iş bu huzurdaki davanın reddedilmesi gerekmekte ve talep edilmektedir.

DELİLLER  :

1-…………………….’lu taşınmazın tüm alıcı ve satıcılarının gösterir dökümünün istenilmesine,

2- Bilirkişi

3- Tanık (İsimleri bilahare bildirilecektir)

4- İsticvap

5- Keşif

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izahı yapıldığı üzere;

1- Davanın REDDİNE,

2- Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekâleten talep ederim. 03.09.2018

 

                                                                                               DAVALI VEKİLİ

                                                                                              Adana Boşanma Avukatı Saim İncekaş

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.