Mal Praktis Ek Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Oca 29, 2020 | Tazminat Davası Avukatlığı

Ek Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO                      : …./… Esas

 

İHBAR OLUNAN               : 

                        

VEKİLİ                                 : Av.

                               

 

KONU                                     : Bilirkişi ek raporuna karşı beyanlarımız ve itirazlarımızdan ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                     : ../../2020 tarihli bilirkişi ek raporunda aleyhimize olan hususları kabul etmiyoruz.

Şöyle ki; tarafımıza tebliğ edilen bilirkişi raporunda bilirkişi dosyadaki verilere göre bir hesaplama yapmış ve belirlenen kusur oranlarını dikkate alarak davalıların sorumlulukları tespit edilmiştir. Bilirkişi raporunda belirtilen ve Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …./… Esas, …./…. Karar sayılı dosyasında müvekkil ….. hakkında beraat kararı verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir. ../../…. tarihli İSTANBUL 1. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU RAPORU içeriğinde kusurun neden müvekkile yüklenemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Şöyle ki raporun sonuç kısmı incelendiğinde; ”Anestezi teknisyeninin görevinin; anestezi uzmanı kontrolünde, anesteziye hastanın karşılanması, anesteziye girişin yapılması, hastanın ameliyat ve anestezi sürecince takibini yapılması, hastanın uyandırılması işlemlerini yapan ve yardım eden sorumlu sağlık personelleri sıfatında çalıştıkları ve anestezi teknisyeni …..’nın uyguladığı endotrakeal entübasyon işleminde zor entübasyonla tıbben karşılanabileceği, bu sırada özafagus perforasyonu meydana gelebileceği, bunun bir komplikasyon olduğu, ayrıca işlem sonrası olayın fark edilip anestezi uzmanından yardım istenildiği ve tedaviye yönelik tedbirler uygun branş eşliğinde tedavi yoluna gidilmiş olması nedeniyle Anestezi Teknisyeni  ……..’un anestezi uygulamasına yönelik eylemlerine KUSUR ATFEDİLEMEYECEĞİ OY BİRLİĞİ İLE MÜTALAA OLUNUR.” denilmektedir. Kaldı ki hastanın ölüm sebebinin anesteziye bağlı bir rizikoyla gerçekleşmediği sabittir. İş bu nedenle bilirkişi raporunda da görüldüğü üzere müvekkile yüklenen herhangi bir kusur oranı bulunmamaktadır.

Her ne kadar dosyada bulunan Adalet Bakanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu’nun …. tarihli ATK raporunda müvekkilimin kusurlu olduğunun tespit edildiği açıklansa da Kurul’un raporu hatalı olup mahkemenizce dikkate alınmaması gerektiği kanaatindeyiz. Bütün bunlara ek olarak bilirkişi tarafından hesaplanan kusur oranları ve bu kusur oranlarına yönelik hesaplanan tazminat miktarlarının da yerinde olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü kimin olduğu belirsiz olan anestezi doktorlarına bile biçilen pay oranı 3/8 iken, anestezi teknisyeni olan müvekkilime biçilen pay oranının anestezi doktorlarına atfedilen kusur oranı da dikkate alındığında yüksek bir oran olduğu göz ardı edilmemelidir. Bütün bu nedenlerden dolayı yapılan hesaplama hatalı olduğu için kabul etmiyoruz.

NETİCE-İ TALEP                 : Yukarıda izah edilen sebeplerle davanın reddine, mahkeme aksi                                                             kanaatteyse raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Kurumu’nun ilgili bölümünden yeniden rapor alınmasını talep ederiz. tarih

 

                                                                    İHBAR OLUNAN VEKİLİ

Av.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Mal Praktis Ek Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.