Mal Paylaşımı Sözleşmesinin Evlendirme Memuruna Bildirilmesi

Mal Paylaşımı Sözleşmesinin Evlendirme Memuruna Bildirilmesi

TMK nun 205. maddesinde: “Taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler” denilerek, bu hususta eşlere başka bir olanak daha tanımıştır. Ancak eşlere tanınan bu olanağın, yalnızca evlenmeleri sırasında memurluğa yazılı olarak hangi mal rejimini seçtiklerini bildirmekten ibaret bulunduğunun unutulmaması gerekir. Eşlerin evlendikten sonra artık evlendirme memuruna mal rejimi seçimi konusunda herhangi bir başvuruda bulunmaları mümkün olmadığı gibi: bu başvuru sırasında, kabul ettiklerin ve yazılı olarak beyan eyledikleri mal rejimiyle ilgili olarak herhangi bir ek sözleşme ya da Ayrıntı Sözleşmesi bildiriminde bulunmaları da mümkün olamayacaktır . Evlendirme memurunun bu konudaki görevi; kendisine yazılı olarak bildirilmesi ve yalnızca hangi mal rejimini seçtiklerini mübeyyin olmaktan ibaret bulunması gereken belgeyi alarak kayda geçirmekten ibarettir. Evlendirme memurunun; taraflara seçim hakkına sahip olduklarını hatırlatma, mal rejimlerinin ne olduğunu anlatma ve aralarındaki farkları açıklama, tarafları bu konuda uyarma gibi görev ve yetkileri de bulunmamaktadır.”

Bu bakımdan eşlerin, evlendirme memuruna yaptıkları yazılı beyanlarında. kabul ettikleri mal rejiminin başlangıç tarihini ayrıca bildirmelerine gerek olmadığı gibi, yapılacak böyle bir bildirimin hukuksal değerinin de olmayacağı söylenebilir. Eşlerin, evlendirme memuruna yaptıkları yazılı beyanla, seçmiş oldukları mal rejiminin başlangıç tarihi; yukarıda açıklanan kurallar gereğince, ancak evlenme tarihi olabilir. Öyleyse bu yolla kabul edilen EMKR nin başlangıç tarihi de; tartışmasız olarak, evlenme tarihi olabilecektir.

Boşanma Avukatı Av. Saim İncekaş, Adana

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 11:27

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.