Mal Paylaşımı Sözleşmesi ile Kişisel Mal Kabul Edilen Eşyalar

May 5, 2019 | Uygulama

Mal Paylaşımı Sözleşmesi ile Kişisel Mal Kabul Edilen Eşyalar

TMK’nun 221. maddesinde; “Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmesin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler.Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel mallarının gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler” hükmü koyulmuştur.

Böylelikle kanun; eşlerin kendi aralarında yapacakları bir sözleşmeyle kişisel mal gruplarını çoğaltmak ya da azaltmak yoluna gidebilmelerine olanak tanımıştır. Diğer taraftan yine TMK nun 203. maddesinde: ‘Tarafların istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebileceklerini” hükme bağlanmıştır. Bu bakımdan eşlerin; kanunun izin verdiği ölçüde ve TMK nun 221. maddesinde yazılı olduğu üzere ve mal rejimi sözleşmesi şeklinde; kişisel mallarının miktarını aralarında yapacakları anlaşmalarla artırıp eksiltebilecekleri ortadadır.

Daha önce değinilmiş bulunduğu üzere; eşlerin mal rejimine ilişkin olarak yapacakları sözleşmelerde, kanunun ön gördüğü şekil şartlarına uymak ve, “Edinilmiş mallara katılma rejiminin özünü etkileyecek bir sınırlamaya” gitmemeleri gerekir’. Bu bakımdan 211. maddeye göre yapacakları sözleşmelerde, mezkur maddenin koyduğu kurallara titizlikle uymaları gerekecektir. TMK nun 211. maddesine göre eşler, yapacakları mal rejimi sözleşmesiyle: bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağım kabul edebileceklerdir. Yani eşlerin aralarında yapacakları sözleşmelerle kişisel mal sayılmasını kararlaştırabilcccklcri mal değerleri: bir mesleğin icrası ya da işletmenin faaliyeti sebebiyle ilgili olarak doğmuş olacak ve ayrıca bizatihi edinilmiş mallar arasında bulunacaktır. Bu koşullar dışında bulunan malların söz konusu sözleşmelerle kişisel malvarlığı haline getirilmesi mümkün olamayacaktır.

Ayrıca; bu konuda mezkur 221. maddesinin yazılış tarzı ve ifadesine görefîşletmenin malvarlığı değerlerinin” bu tanımlamanın içine sokulmamış olduğunun ve kanunun açıkça izin vermediği hallerde kişisel malvarlıklarının TMK’nuıı 220 maddesi gereğince genişletilemeyeceği hususunun da göz önünde bulundurulması gerekecektir. Bu sebeple: TMK nun 259/1 de örnek alınarak; TMK nun 221/1 maddesinin: “Eşler mal rejimi sözleşmesi ile bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyetine özgülenmiş bulunan malvarlığı değerlerini kişisel mal kabul edebilirler” şeklinde anlaşılması icap eder . Buna göre örneğin; “Bir muhasebecinin büro malzemeleri, bilgisayarları, bir doktorun muayenehanesindeki tıbbi araç ve gereçler, bir taksi şoförünün piyasada kullandığı taksisi; bir fabrikanın demirbaşları böyle bir sözleşmenin konusu olabileceklerdir ‘.

Keza yine TMK nun 221. maddesi gereğince; eşler kendi aralarında yapacakları sözleşmelerle aslında edinilmiş mal olan kişisel mal gelirlerinin de, yine kişisel mal olmasını kararlaştırabilcccklcrdir. EMKR de kişisel mal olarak isimlendirilmiş bulunan ve tahdidi olarak sayılan malvarlığı değerleri bu İncelenenlerden ibarettir. Ancak F.MKR nin malvarlığı değerlerinin bir bölümünü oluşturan Kişisel Malların incelenmesine ayrılmış bu konunun tamamlanabilmesi için; kişisel malların özelliklerinin diğer yönlerine değinilmesinde de yarar bulunmaktadır.

Mal Paylaşımı ile kişisel mal olarak kabul edilebilecek kalemler için boşanma davasındaki tarafların alanında uzman bir boşanma avukatına başvurmaları sağlıklı olacaktır.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.