Mal Paylaşımı Davasının Görülmesi İçin Boşanmanın Sonucu Beklenir

Kas 30, 2020 | Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma gerçekleşmeden mal paylaşımı gerçekleşmez. Yani boşanma kararı kesinleşene dek(kesinleşme istinaftan veya Yargıtay’dan dönene kadar devam eder) mal paylaşımı davasında tahkikata geçilmez.

Yargıtay Kararı:

Davalı-davacı kadın; evlilik birliği içinde edinilen mallarla ilgili olarak mal rejiminin tasfiyesini istemiş, karşılık dava açmış, harcını da yatırmıştır. Boşanma davası içinde, mal rejiminin tasfiyesine yönelik isteklerin incelenebilmesi, eşler arasındaki mal rejiminin sona ermesi halinde mümkündür. Evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesi halinde; mal rejimi evliliğin sona ermesini sağlayan davanın dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer (TMK md 225/2).

Boşanma yönünde oluşacak hüküm kesinleşmedikçe, bu taleplerin incelenmesi yasal olarak mümkün bulunmamaktadır. O halde, davalı-davacının mal rejiminin tasfiyesine ilişkin talebinin tefrik edilmesi, boşanma davasının sonucunun beklenmesi ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken ve mal rejiminin tasfiyesine yönelik açılmış bir davanın varlığı da gözetilmeden; yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 02.06.2011, E. 2010/16206, K. 2011/9656.)

Bu konuda bir diğer Yargıtay kararı da şu şekildedir:

Davacı kadın boşanma davası ve ferilerinin yanında mal rejimi tasfiyesi talebinde de bulunmuş başvurma ve nispi harç da yatırmıştır. Boşanma kararı temyiz edilmeyerek kesinleşmekle taraflar arasındaki mal rejimi sona erdiğinden davacının mal rejimi tasfiyesine yönelik davası da görülebilir hale gelmiştir. Taraflara bu taleple ilgili delilleri sorulup gösterilen deliller toplandıktan sonra sonucu uyarınca bir karar vermek üzere hükmün bozulması gerekmiştir. (Y2HD, 18.05.2011, E. 2010/7549, K. 2011/8726.)

Yine bu konuyla ilgili bir diğer Yargıtay kararını sizlerle paylaşıyoruz:

Özet: Harcın tamamlanması halinde, mal rejiminden kaynaklı taleplerin boşanma davasından tefrik edilip boşanma davasının sonucuna kadar yargılama bekletilmelidir.

Davalı-davacı kadının, karşı dava ile talep ettiği araç bedeline dair taleplerinin incelenebilmesi için eşler arasındaki mal rejiminin sona ermiş olması zorunludur. Aralarındaki mal rejimi sona ermeden açıklanan taleplerin esası hakkında hüküm kurulamaz. Davalı-davacı kadın başvurma harcını yatırmıştır. Başvurma harcı davalı-davacı kadının karşı davasındaki talebini de kapsar. O halde karşı dava yönünden nispi harç tamamlattırılıp (Harçlar Kanunu md.30-32) harcın tamamlanması halinde, mal rejiminden kaynaklı taleplerin boşanma davasından tefrik edilip, boşanma davasının sonucuna kadar yargılamanın bekletilerek, hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde ret hükmü kurulması doğru değildir. (Y2HD, 13.06.2011, E. 2010/9921, K. 2011/10434.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.