Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan Gerçeğe Aykırı Senet Nasıl İptal Edilir?

Ara 16, 2020 | Borçlar Hukuku, İcra Hukuku

Ülkemizde mal kaçırma amacı güden kişinin ilk başvurduğu yollardan birisi muvazaalı yani gerçeğe aykırı senet düzenlemektir. Kişi tanıdığı birisiyle senet düzenleyerek kendisini borçlandırır ve tüm malvarlığını tanıdığı bu kişiye haczettirir. Bu sayede kişi gerçek alacaklılarından mallarını kaçırmış yani gerçek alacaklarının mallarına haciz uygulamasını engellemiş olur. Peki böylesine alçakça, hukuka ve gerçeğe aykırı bir işlemin iptali mümkün mü? Bu yazımızda Av. Saim İNCEKAŞ tarafından sizler için gerçeğe aykırı senedin nasıl iptal ettirilebileceği incelendi.

Yargıtay gerçeğe aykırı senedin 3. kişi olan alacaklı tarafından iptalinin nasıl sağlanabileceğini şu şekilde açıklamıştır:

“…Kural olarak üçüncü kişiler olayımızda davacı, muvazaa sebebiyle hakları zarara uğratıldığı takdirde, tek taraflı veya çok taraflı hukuki işlemlerin geçersizliğini ileri sürebilirler.

Çünkü, danışıklı olan bir hukuki işlem ile 3.kişinin zarara uğratılması ona karşı işlenmiş bir haksız eylem niteliğindedir. Ancak 3.kişinin danışıklı işlem ile hakkının zarar gördüğünün benimsenebilmesi için onun danışıklı işlemde bulunandan bir alacağının var olması ve bu alacağın ödenmesini önlemek amacıyla danışıklı işlem yapılması gerekir.

Somut olayda davacı vekili, davalı borçlu N. A.’ın aleyhine açılan ve kesinleşen mahkeme ilamı gereğince hükmedilen yargılama giderleri ve vekalet ücreti alacağına dair İzmir 15.İcra Müdürlüğünün 2012/16229 Sayılı dosyası ile takip yaptıklarını ve takibin semeresiz kaldığını, ayrıca aynı borçlu hakkında halen derdest olan ecri misil davası sonucu hükmedilmesi muhtemel alacağın tahsilini imkansız hale getirmek amacıyla davalı H. Şengül Atasoy’a muvazaalı olarak senet verdiğini ve aleyhine İzmir 11.İcra Müdürlüğünün 2012/15554 Sayılı dosyası ile icra takibi yaptırarak tüm malvarlığına haciz koydurduğunu belirterek İzmir 11.İcra Müdürlüğünün 2012/15554 Sayılı icra takibinin ve bu dosyadan konulan hacizlerin öncelikle muvazaa sebebiyle iptaline, bu talebin kabul edilmemesi halinde ise terditli olmak üzere İİK 277 vd. maddeleri gereğince İzmir 11.İcra Müdürlüğünün 2012/15554 Sayılı icra takibinin ve bu dosyadan konulan haciz işlemlerine dair tasarrufun iptaline karar verilmesini istemiştir. Bu durumda davacının, davalı borçludaki alacağının tahsilini sağlamak amacıyla açtığı davada, davanın esasına girilerek taraf delillerinin toplanması ve mevcut delillere göre mahkemece maddi olguların hukuki değerlendirmesinin yapılması ve uygulanacak Yasa maddesinin bulunarak uygulanması gerekirken yazılı gerekçeyle hüküm tesisi isabetli görülmemiştir.” (T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2013/6003 K. 2013/7248 T. 20.5.2013)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.