Mal Beyanında Bulunma Nedeniyle Cezanın Düşürülmesi

Aleyhine icra takibi açılan bir borçlu ilgili icra dairesine “mal beyanında” bulunmalıdır. Aksi taktirde bu durumun cezai sorumluluğu vardır.

Bu yazımızda ise mal beyanında bulunmayarak ceza alan bir kişinin daha sonradan mal beyanında bulunarak hakkında verilmiş olan cezanın düşürülmesi talebinin ne şekilde olması gerektiğini ele aldık.

Mal Beyanında Bulunma Nedeniyle Cezanın Düşürülmesi Talebi ve Dilekçesi

ADANA … İCRA CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

CEZANIN DÜŞÜRÜLMESİ

TALEBİNDE BULUNAN

BORÇLU:

ALACAKLI:

AÇIKLAMALAR   :Mal beyanında bulunmam sebebiyle cezanın düşürülmesi talebinden ibarettir.

Mahkemenizce verilen …./…./20.. tarihli karar doğrultusunda Ankara …. İcra Müdürlüğü’ nün ……./…… sayılı dosyasına …./…./20.. günü mal beyanında bulunduk. Buna ilişkin belge ektedir.

Hakkımda verilen cezanın DÜŞÜRÜLMESİNİ arz ve talep ederim.

Saygılarımla. tarih

Borçlu

EKİ    :

İmza sirküleri

Kimlik fotokopisi

Mal beyanı dilekçesi

Son düzenleme tarihi 20 Eylül 2020 16:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.