Mal Beyanı Dilekçesi Örneği

Hakkında icra takibi başlatılan borçlu kişi ilgili icra dairesine mal beyanı dilekçesi sunmalıdır. Av. Saim İNCEKAŞ tarafından kaleme alınan “mal beyanı dilekçeleri”ni bu yazmızda sizlerle paylaştık. Mal beyanı icra hukukunun bir gereği olup, mal beyanında bulunulmaması durumunda borçlu kişinin cezai yaptırımlarla karşılacağını hatırlatmak isteriz.

Dilekçe Örneği

X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                                      :

MAL BEYANINDA BULUNAN    :

(BORÇLU)

VEKİLLERİ                                     :

KONU                                               : Müdürlüğünüzün ……  esas sayılı dosyasında verilen Samsun 3.İcra Hukuk Mahkemesi süresinde mal  beyanımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                             :

1- Müdürlüğünüzün ……..esas  sayılı dosyasından gönderilen ödeme emri  ………… tarihinde tebliğ edilmiş olup  süresinde mal   beyanımızı  bildiriyoruz.

2- …………………….. adresinde halihazırda bulunan hacze kabil menkul mallar ve miktarları aşağıya çıkartılmıştır. Fakat borcu karşılayacak miktarda değildir.

3-    Hacze kabil menkul mallar:  3 adetkoltuk , 1 adet buzdolabı, 1 adet tekli koltuk, 1 çamaşır makinası ve 1 adet toplama bilgisayar.

4-   Hacze kabil gayrimenkuller …….İli ……İlçesi ….. mevkii’ndeki…… Ada,…..parsel,…… paftadaki ……….metrekare arsa.

5-     Borcu karşılayacak miktarda  başka bir menkul ve gayrimenkul mal bulunmadığı gibi üçüncü şahıslarda da herhangi bir hak ve alacağım da yoktur. İlerde herhangi bir hak ve alacağı doğduğunda da icra dosyasına bildirilecektir.

6-   Borcu her ayın ilk iş günü olmak üzere toplam 4  taksit halinde ödemek istiyorum.

Mal beyanı dilekçemizin kabulü ile gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.

Mal Beyanında Bulunan
Adana Avukatı – Avukat Saim İNCEKAŞ

Mal Beyanında Bulunma Dilekçesi

ADANA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

DOSYA NO:

MAL BEYANINDA BULUNAN

BORÇLU:

ALACAKLI:

AÇIKLAMALAR   :Mal beyanında bulunmaktan ibarettir.

Adresi yukarıda yazılı … ticari faaliyetlerden yüksek miktarda zarar ederek Ekonomik olarak zor durumda kalmıştır.

Firmanın adına kayıtlı herhangi bir mal yoktur.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle firma borçlarını ödeyememiştir. Aşamalarda para kazanarak ödemeye çalışılacaktır. tarih

Borçlu

EKİ    :

İmza sirküleri

Kimlik fotokopisi

Son düzenleme tarihi 20 Eylül 2020 16:27

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.