Mal Ayrılığına Geçiş Sebebiyle Tasfiye Davası Dilekçesi

Mal Ayrılığına Geçiş Sebebiyle Tasfiye Davası Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:

DAVALI:

DAVA KONUSU:  Mal Ayrılığı Rejiminin Olağanüstü Rejim Olarak Gerçekleşmesi Sebebiyle Tasfiye Davası

DAVANIN DAYANDIĞI
VAKIALAR:

  • Davalı ile X tarihinde evlendik. (Ekli belge: 1) Mal rejimi sözleşmesi yapmadığımız için aramızda X tarihinden itibaren edinilmiş mallara katılma rejimi (TMK md 202 f.I, 218-241) geçerli idi.

  • X Aile Mahkemesinin X karar sayılı kararı ile aramızdaki edinilmiş mallara katılma rejiminin mal ayrılığına dönüştürülmesine (TMK md 206) karar verildi. (Ekli belge: 2) Bu sebeple aramızdaki edinilmiş mallara katılma rejimi sona ermiş bulunmaktadır.

  • Davalı ile tasfiye konusunda anlaşamadığımız için mal ayrılığı rejiminin olağanüstü rejim olarak gerçekleşmesi sebebiyle önceki rejimin dava yolu ile tasfiyesi için dava açma gereği doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, dönüştürme davası.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK md 206

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile mal ayrılığı rejiminin olağanüstü rejim olarak gerçekleşmesi sebebiyle önceki rejimin tasfiyesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. Tarih

Davacı Vekili
Av.

EKLİ BELGELER        :

(HMK md 121)

  • Nüfus aile kayıt tablosu
  • Dönüştürme davası dosyası.
  • Vekaletname

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 11:17

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.