Mal Ayrılığı Sözleşmesi (Noter Örnekli) -2018

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Örneği (Noter Örnekli) -2018


EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA SÖZLEŞMESİ

(Düzenleme Şeklinde)

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben … … … … … … adresindeki dairemde görev yaparken, yanıma gelen ve gösterdiği … verilmiş … tarih … numaralı … … göre … ili … ilçesi … … nüfusunda … cilt, … sıra no … aile sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, … ile … … … … doğumlu, halen … adresinde oturduğunu ve okuryazar olduğunu söyleyen, kendisini bu şekilde tanıdığım … ile gösterdiği … verilmiş … tarih … numaralı … … göre … ili … ilçesi … … nüfusunda … cilt, … sıra no … aile sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, … ile … … … … doğumlu, halen … adresinde oturduğunu ve okuryazar olduğunu söyleyen, kendisini bu şekilde tanıdığım … düzenleme şeklinde edinilmiş mallara katılma sözleşmesi düzenlenmesini istediler.

Kendilerini yukarıda yazılı kimliklerinden tanıdığım gibi, ve yasal ehliyetlerinin bulunduğunu, okuryazar olduklarını anladım.

Taraflar bunun üzerine söze başladılar;

… tarihinde evlendik. Evlenme tarihinden itibaren aramızda  geçerli olmak üzere aşağıda koşulları belirlenmiş olan edinilmiş mallara katılma rejimini kabul ediyoruz.

 1. Bu mal rejiminin başlangıcından itibaren her birimizin çalışmasının karşılığını oluşturan edinimler, sosyal güvenlik ve sosyal yardım kurumlarından yapılan ödemeler, çalışma gücümüzün kaybı nedeniyle ödenmiş veya yapılacak olası ödemeler, kişisel mallarımızın gelirleri ve bu kalemde sayılan mallarımızın yerine geçmiş veya geçecek gelirler her birimizin ayrı ayrı ve kendisine ait edinilmiş malını oluşturacağını kabul ve beyan ederiz.

Ayrı ayrı ve yalnızca kişisel kullanımda bulunan eşyalar ile evlenmeden önce veya sonra miras yoluyla veya her hangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiğimiz malvarlığı değerleri, hükmolunmuş veya hükmolunacak manevi tazminat alacakları ve bu kalemde sayılan değerlerin yerine geçen değerler her birimizin kişisel malını oluşturacaktır.

 1. Her birimiz, yasal sınırlar içinde, kendisine ait olan edinilmiş malları ile kişisel mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak hakkına sahip olacağız. Ancak paylı mülkiyete konu olan mallarımız açısından birbirimizin rızasını almak suretiyle tasarrufta bulunabileceğimizi kabul ve beyan ederiz.

Tasfiye sırasında, daha üstün yararı bulunduğunu ispat eden ve diğer eşin payını ödeyen eş, paylı mülkiyet konusu malın bölünmeden kendisine verilmesini talep etme hakkını haiz olacaktır.

 1. Herbirimiz, kendisine ait olan ve olacak borcundan dolayı şahsına ait olan edinilmiş ve de kişisel olmak üzere tüm malvarlığı ile sorumlu olacaktır.
 2. Mal rejiminin sona ermesi halinde her birimiz diğerinin zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır.
 3. Birbirimize olan karşılıklı borçlarımızı usulüne uygun olarak yapılan takas işlemi ile ödeyeceğiz.
 4. Her birimizin kişisel malları ile edinilmiş malları, mal rejiminin sona ermesi anındaki şartlar dahilinde durumlarına göre ayrılacaktır.
 5. Birimizin, mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde, diğerinin rızası dışında yaptığı olağan hediye olarak kabul edilemeyecek karşılıksız kazandırmalar veya birimizin, mal rejiminin devamı süresince diğerinin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler, O’nun edinilmiş malına değer olarak eklenecektir. Birimize ait borç O’na ait mal kesimini yükümlülük altına sokacak ancak hangi mal kesimine ait olduğu anlaşılamayan borçlar o eşin edinilmiş mallarına ilişkin sayılacaktır.
 6. Birimize sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarından yapılan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminatlar, toptan ödeme veya tazminat yerine ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona ermesi durumunda, sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktardaki kişisel malı olarak hesaba katılacaktır.
 7. Her birimizin kişisel mallarına ilişkin borçları kendisinin edinilmiş mallarından veya edinilmiş mallarına ilişkin borçları kişisel mallarından ödenmiş ise, tasfiye sırasında denkleştirme işlemi yapılacaktır.
 8. Birimize ait mal grubundan yine ona ait diğer gruptaki malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına katkıda bulunulması durumunda, o grupta değer artması veya azalması olmuşsa, katkı oranına ve malın tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce elden çıkarılmışsa hakkaniyete uygun olarak denkleştirme işlemi gerçekleştirilecektir.
 9. Artık değer; eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere, her birimizin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktar olacaktır.
 10. Tasfiyede malların sürüm değerleri esas alınacak, mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar tasfiye anındaki değerleriyle hesaba katılacak, edinilmiş mallara hesapta eklenecek olanların değeri malın devredildiği tarih esas alınarak hesaplanacaktır.
 11. Her birimiz, diğerine ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olacak, alacaklar takas edilecektir.
 12. Katılma alacağı ve değer artış payı ayın veya para olarak ödenebilecektir. Ayni ödemede malların sürüm değeri esas alınacaktır.
 13. Tasfiyenin sona erdiği tarihten başlayarak, katılma alacağına ve değer artış payına … oranında faiz uygulanacaktır.
 14. Birimizin ölümü halinde sağ kalan, ölene ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde, katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı; aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde mülkiyet hakkı isteyebilecektir.”

diyerek sözlerine son verdiler.

Yazılan bu tutanak okunması için kendilerine verildi. Okudular. Yazılanların hakiki arzuları olduğunun bildirilmesi üzerine işbu tutanak altı tarafımızdan imzalandı ve mühürlendi. …/…/…

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Yorumlarınızı veyahut sorularınızı aşağıdan yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim tarafımızdan onaylandıktan sonra görünür hale gelir. Yazım hataları ve kötü bir Türkçe ile yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.

 1. Yunus dedi ki:

  Merhaba Türkiye vatandaşı belcikada oturuyorum. Eşimle Türkiye de evlendik ve halen Türkiye de kalıyor. Evlilik sözleşmesi yapmak istiyoruz. Işimden dolayı Türkiye ye gelemiyorum. Acaba vekaletname ile halledebilirmiyim bu konuyu?

 2. ömer bey dedi ki:

  Şahsıma ait geçmişten gelen şirket, banka, senet, şirket çeki borçlarım bulunmaktadır. 2018 yılının 10.ayında yabancı uyruklu bir bayanla evlendim. Geçmişteki borçlarım eşimi bağlar mı? şimdi yapılacak evlilik sözleşmesi ile eşimi geçmiş borçlarımdan kurtarabilir miyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.