Mahrem konuları üçüncü kişilere aktarmak cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Mahrem konuları üçüncü kişilere aktarmak cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı-karşılık davacının, eşine beddua ettiği, onu istemediğini gösteren tavır ve davranışlarda bulunduğu ve mahrem konuları üçüncü kişilere aktardığı, bu eylemleri nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında tamamen kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.

Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı-davalının davasının kabulü ile boşanmaya (TMK.md. 166/l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile kadının davasının da
reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 22.02.2011, E. 2010/2119, K. 201112911.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Mart 2020 14:03

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.