Bir Sayfa Seçin

Mahkumiyet Kararı Ne Demektir?

tarafından | Oca 15, 2018 | Ceza Hukuku | 0 yorum

Ceza Davasında Mahkumiyet Kararı Ne Demektir?

Failin yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde mahkûmiyet kararı verilir (CMK md 223/5). Mahkûmiyet hapis veya adli para cezası olabilir.

Hakim şüpheyi yenemez sübuta varamazsa “şüpheden sanık faydalanır ilkesi gereği be­raat kararı vermelidir.

Mahkeme mahkûmiyet hükmünü gerekçelendirmek zorundadır. Kanun koyucu mahkumiyet hükmünün ta­şıması gereken şartları göstermiştir.

  • İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler.
  • Delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin belirtilmesi; bu kap­samda dosya içerisinde bulunan ve hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin ayrıca ve açıkça gösteril­mesi gerekir.
  • Ulaşılan kanaat açıklanır. Sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili ve bunun nitelendirilmesi yapılır. Ta­rafların istemlerini de dikkate alarak, Türk Ceza Kanununda gösterilen sıra ve esaslara göre cezanın nasıl be­lirlendiği gösterilir (TCK md 62, 63). Cezaya mahkûmiyet yerine veya cezanın yanı sıra güvenlik tedbirlerine hükmedilirse bunun gerekçeleri de gösterilir (TCK 53 md vd., CMK md 230/1 -c).
  • Cezanın ertelenmesine, hapis cezasının adlî para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilmesine veya ek güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmişse bunlar gerekçelendirilir. Tarafların yukarıda belirtilen hu­suslara ilişkin istemleri varsa bunların kabul veya reddine ait dayanaklar gösterilir (CMK md 230/1).

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“Biz bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün yüzyılların da çağdaşı.”
(Chammard, G. BiBeni .les hava kat Paris, 1976, seye.12)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız