Mahkumiyet Kararı Ne Demektir?

Mahkumiyet Kararı Ne Demektir?

Failin yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde mahkûmiyet kararı verilir (CMK m.223/5). Mahkûmiyet hapis veya adli para cezası olabilir.

Hakim şüpheyi yenemez sübuta varamazsa “şüpheden sanık faydalanır ilkesi gereği be­raat kararı vermelidir.

Mahkeme mahkûmiyet hükmünü gerekçelendirmek zorundadır. Kanun koyucu mahkumiyet hükmünün ta­şıması gereken şartları göstermiştir.

  • İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler.
  • Delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin belirtilmesi; bu kap­samda dosya içerisinde bulunan ve hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin ayrıca ve açıkça gösteril­mesi gerekir.
  • Ulaşılan kanaat açıklanır. Sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili ve bunun nitelendirilmesi yapılır. Ta­rafların istemlerini de dikkate alarak, Türk Ceza Kanununda gösterilen sıra ve esaslara göre cezanın nasıl be­lirlendiği gösterilir (TCK m.62, 63). Cezaya mahkûmiyet yerine veya cezanın yanı sıra güvenlik tedbirlerine hükmedilirse bunun gerekçeleri de gösterilir (TCK 53 vd., CMK m. 230/1 -c).
  • Cezanın ertelenmesine, hapis cezasının adlî para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilmesine veya ek güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmişse bunlar gerekçelendirilir. Tarafların yukarıda belirtilen hu­suslara ilişkin istemleri varsa bunların kabul veya reddine ait dayanaklar gösterilir (CMK m. 230/1).
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.