Mahkumiyet Kararı Ne Demektir?

Ceza Davasında Mahkumiyet Kararı Ne Demektir?

Failin yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde mahkûmiyet kararı verilir (CMK md 223/5). Mahkûmiyet hapis veya adli para cezası olabilir.

Hakim şüpheyi yenemez sübuta varamazsa “şüpheden sanık faydalanır ilkesi gereği be­raat kararı vermelidir.

Mahkeme mahkûmiyet hükmünü gerekçelendirmek zorundadır. Kanun koyucu mahkumiyet hükmünün ta­şıması gereken şartları göstermiştir.

  • İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler.
  • Delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin belirtilmesi; bu kap­samda dosya içerisinde bulunan ve hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin ayrıca ve açıkça gösteril­mesi gerekir.
  • Ulaşılan kanaat açıklanır. Sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili ve bunun nitelendirilmesi yapılır. Ta­rafların istemlerini de dikkate alarak, Türk Ceza Kanununda gösterilen sıra ve esaslara göre cezanın nasıl be­lirlendiği gösterilir (TCK md 62, 63). Cezaya mahkûmiyet yerine veya cezanın yanı sıra güvenlik tedbirlerine hükmedilirse bunun gerekçeleri de gösterilir (TCK 53 md vd., CMK md 230/1 -c).
  • Cezanın ertelenmesine, hapis cezasının adlî para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilmesine veya ek güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmişse bunlar gerekçelendirilir. Tarafların yukarıda belirtilen hu­suslara ilişkin istemleri varsa bunların kabul veya reddine ait dayanaklar gösterilir (CMK md 230/1).

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Yasadışı Bahis Para Nakli Savunma Dilekçesi

ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO: SANIK: MÜDAFİİ: DAVACI: Kamu Hukuku KONUSU: Esasa ilişkin savunma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: