Mahkemenin Usul Yönünden Davayı Sonlandırma Kararı

Oca 20, 2019 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

T.C MANİSA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2014/502
KARAR NO :2014/405
HAKİM
KATİP
DAVACI
DAVALI
DAVA
DAVA T.
KARARIN YAZIM T.

İDDİA: Davacı, davalı ile akdedilen sözleşmeye göre, Giresun merkezindeki 3 dairenin ahşap doğramalarmı 60 gün içinde ikmal ve teslim ediminin yerine getirilmesinin güvencesi olarak 20.000 -liralık teminat bonosunu davalıya verdiğini, işin ikmal ve tesliminden sonra teminat bonosunun iadesini istediğini, ancak davalının bonoyu kaybettiğini söylediğini, birkaç ay sonra ise, davalının söz konusu bonoyu Ordu 3. İcra Müdürlüğünün 2014/1786 Esas sayılı dosyası üzerinden ilamsız takip yoluyla takibe koyduğunun anlaşıldığını beyanla işbu bononun iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA: Davalı, cevap dilekçesinde, Ordu’da oturduğunu, davamn Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmesi gerektiğini, davanm yersiz açıldığını, öncelikle yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesini istemiştir.

GEREKÇE: Dava, İİK. madde 72’ye göre açılmış bir menfi tespit davasıdır. Buna göre, Menfi Tespit davasmda yetkili mahkemenin, icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ya da davalının yerleşim yeri mahkemesi olduğu; icra takibinin yapıldığı yer ile davalının yerleşim yerinin ise, Ordu olduğu tartışmasızdır. Bu durumda mahkememizin yetkisizliğine, dosyamn talep halinde yetkili Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle: 1- Mahkememizin yetkisizliğine, kararm kesinleşmesini izleyen iki hafta içinde başvuru halinde dosyamn, yetkili Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine; 2- Süresi içinde gönderme başvurusunda bulunulmaması halinde, davamn açılmamış sayılması kararırım re’sen verileceğine; gönderme giderlerinin masraf avansından karşılanmasına dair karar, tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, tarafların yüzlerine karşı okunup usûlen tefhim edildi. 28.08.2018

Katip 13467                                                                                                                                                                                                                                                                                               Hakim 48621

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.