Mahkemenin Görevsizlik Kararı Sonrası Ne Yapılmalıdır?

Mahkemenin Görevsizlik Kararı Sonrası Ne Yapılmalıdır?

Görev, bir davaya aynı yargı kolundaki mahkemelerden hangisi tarafından bakılacağını ifade eder. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 1. maddesinde ifade edildiği üzere, mahkemelerin görevi ancak kanunla belirlenir ve göreve ilişkin kurallar kamu düzenindendir.

Ayrıca mahkemenin görevli olması da dava şartlarındandır (HMK. m. 114). Dolayısıyla, mahkeme yargılamanın her aşamasında görevli olup olmadığını inceleyebileceği gibi, taraflar da görev itirazında bulunabilirler.

Mahkeme kendiliğinden ya da itiraz üzerine yapacağı inceleme sonucunda görevsizlik karan verirse, görevli mahkemeyi belirtir ve dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir. Böylece mahkeme görevsizlik karan ile birlikte davadan elini çeker. Bu bakımdan görevsizlik karan veren mahkeme, kararında dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesine karar vermekle yetinir, ayrıca dava dosyasını kendiliğinden görevli mahkemeye gönderemez.

Dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesi ve davaya bu mahkemede devam edilebilmesi için taraflardan birisinin iki hafta içerisinde, görevsizlik kararı veren mahkemeye başvurması gerekir.

Bu konuda HMK m. 20’de yer alan düzenlemeye göre, görevsizlik karan verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir.

Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Ayrıca, dosya kendisine gönderilen mahkeme, kendiliğinden taraflara davetiye gönderir.

Son düzenleme tarihi 18 Mayıs 2020 16:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.