Mahkemenin Esas Yönünden Verdiği Karar Örneği

T.C ANKARA 2. AİLE MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO :
KARAR NO :
HAKİM
KATİP
DAVACI
DAVALI
DAVA
DAVA T
KARAR TARİHİ
KARARIN YAZIM T.

İDDİA: Davacı, 15.05.2014 tarihli dilekçesiyle, 16.03.2008’de evlendiklerini, bu evlilikten iki çocukları olduğunu, aralarında geçimsizlik çıktığını, sürekli kavga ettiklerini, boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA: Davalı, cevap dilekçesinde, iddiaların gerçek dışı olduğunu, aralarında her ailede görülebilecek basit tartışmalar dışında hiçbir geçimsizlik bulunmadığım, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

GEREKÇE: Dava TMK. md. 134’e göre açılmış şiddetli geçimsizliğe dayandırılmış bir boşanma davasıdır. Taraflara ait vukuatlı aile nüfus kayıt tablosu getirtilmiş; 16.03.2008’de evlenen eşlerin Selin ve Selen adlarında iki çocukları olduğu anlaşılmıştır. Geçimsizliği tanık beyanlarıyla kanıtlayacağını beyan eden davacı, verilen mehile rağmen tanık da bildirmemiş bulunmakla davasını ispatlayamamış, davanın reddine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle: 1- İspatlanamayan davamn reddine; 2- Peşin alman harç ilam harcını karşıladığından, yeniden harç almmasma yer olmadığma; masrafların davacı üzerinde bırakılmasına dair verilen karar, tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yoluna başvuru hakkı açık olmak üzere, tarafların yüzlerine karşı açıkça okunup usûlen anlatıldı. 28.09.2018

Katip 17286                                                                                                                                                                                                                       Hakim 8822

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 00:59

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.