Bir Sayfa Seçin

Mahkemenin Esas Yönünden Davayı Sonlandırması

Hukuk yargılama sisteminde olağan olan uygulama, davaların esastan verilen kararlarla sonlandırılmasıdır. Bir mahkemede görülmekte iken (yetkisizlik, görevsizlik ve gönderme kararlarıyla) nihayete eren bir dava, başka bir mahkemede görülebilirken ya da dava şartı noksanlığı gerekçesiyle usûlden reddedilen bir dava, şartların ikmâliyle yeniden açılabilirken; esastan verilen nihâî bir kararla sonlandırılan ve kesinleşen bir davanın (yargılamanın iâdesi yolu dışında) yeniden açılması imkânsızdır.

Açılmış olursa, “kesin hüküm (muhkem kaziyye)” sebebiyle reddolunur. Mahkemenin esasa ilişkin nihâî kararı, ya “Davanın Kabûlüne” veya “Davanın Reddine” veyahut da “Davanın Kısmen Kabûlüne – Kısmen Reddine” biçimlerinde olabilir.

Esasa ilişkin nihâî kararlar, iki şekilde kesinleşebilir:

(1) “Kanun Yolu”na başvurulmayarak kesinleşme;
(2) “Kanun Yolu” incelemelerinden geçerek kesinleşme.

Kanun Yolu’na götürülmeyerek kesinleşen esasa dâir nihâî kararlarla yargılama sonlandırılmış olur. Kanun Yolu’na başvuru hâlinde nihâî karar, ya Onanmış olur veya Bozulmuş olur.
Mahkemeler, Bozma kararlarma karşı Direnme (=ısrar) kararı verirlerse, dosya, “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu”na gönderilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararı kesindir.

Esas Yönünden Karar Verilmesi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

0 0 oy
Makale Puanı
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız