Mahkemenin Esas Yönünden Davayı Sonlandırması

Hukuk yargılama sisteminde olağan olan uygulama, davaların esastan verilen kararlarla sonlandırılmasıdır. Bir mahkemede görülmekte iken (yetkisizlik, görevsizlik ve gönderme kararlarıyla) nihayete eren bir dava, başka bir mahkemede görülebilirken ya da dava şartı noksanlığı gerekçesiyle usûlden reddedilen bir dava, şartların ikmâliyle yeniden açılabilirken; esastan verilen nihâî bir kararla sonlandırılan ve kesinleşen bir davanın (yargılamanın iâdesi yolu dışında) yeniden açılması imkânsızdır.

Açılmış olursa, “kesin hüküm (muhkem kaziyye)” sebebiyle reddolunur. Mahkemenin esasa ilişkin nihâî kararı, ya “Davanın Kabûlüne” veya “Davanın Reddine” veyahut da “Davanın Kısmen Kabûlüne – Kısmen Reddine” biçimlerinde olabilir.

Esasa ilişkin nihâî kararlar, iki şekilde kesinleşebilir:

(1) “Kanun Yolu”na başvurulmayarak kesinleşme;
(2) “Kanun Yolu” incelemelerinden geçerek kesinleşme.

Kanun Yolu’na götürülmeyerek kesinleşen esasa dâir nihâî kararlarla yargılama sonlandırılmış olur. Kanun Yolu’na başvuru hâlinde nihâî karar, ya Onanmış olur veya Bozulmuş olur.
Mahkemeler, Bozma kararlarma karşı Direnme (=ısrar) kararı verirlerse, dosya, “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu”na gönderilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararı kesindir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.