Mahkemeden Yollanan Yemin Davetiyesi Örneği

T.C
KAYSERİ
( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No.: 2014/160
“Davalı x aleyhine mahkememizde açtığınız 20.000.- TL’lik alacak davasının 22/02/2014 tarihli duruşmasında verilen ara kararı uyarınca:
Davalının davaya konu alacağı ödediği savunmasının tarafınızca kabul edilmemesi üzerine, davalı, 15/08/2012 tarihinde tarafınıza yapılan 14.00TL ödemeyi almadığınız hususunda şahsınıza yemin teklif ettiğinden;
15/03/2014 günü saat 11:00’de yapılacak duruşmada yemine konu husus hakkında yemin etmeniz için bizzat mahkemeye gelmeniz; geçerli bir mazeret olmaksızın duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de yemini idde etmediğiniz yahut yemini eda etmekten kaçındığınız takdirde, yemin konusu vakıayı ikrar etmiş sayılacağınız ihtaren tebliğ olunur (HMK. md. 228-229)”.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.